Een interactieve en hedendaagse klas- en schoolbibliotheek

Onderzoek mogelijkheden om een actief leesbeleid uit te bouwen.
Onderdeel van uitdaging: Focussen op leerinhouden
Per persoon

• wat leesplezier allemaal inhoudt en welke meerwaarde leesplezier op de verdere taalontwikkeling kan hebben;
• hoe je als leerkracht de interactieve component in de klasbib integreert;
• hoe kinderen kijken naar leesmateriaal en opdrachten.

Inleiding

Het zou mooi zijn als de inspanningen die geleverd worden op het vlak van taal-, woordenschatontwikkeling en lezen (technisch en begrijpend lezen) doorgetrokken worden naar de klas- en/of schoolbibliotheken. Ook het interactieve aspect wordt hierbij een onmisbare tool. Kinderen trainen heel wat vaardigheden door in gesprek te gaan met elkaar, verruimen hun blik op de wereld door het lezen van (non-)fictie, bouwen een kritische mening op over allerlei onderwerpen en actua. De klasbib geeft kansen om alle inhouden die aan bod komen in de klas, te verrijken. Samen gaan we op zoek naar concrete uitwerkingen, het leggen van doelgerichte accenten en 101 tips om dit functioneel aan te pakken in de eigen klaspraktijk. Deze tips zijn inzetbaar in elke graad en verruimen het inzicht van elke leerkracht zodat de klasbibliotheek een waardige plek krijgt binnen de klaspraktijk. Je krijgt ook een kijk- en denkwijzer om je klasbib onder de loep te nemen.

Wat leer je

• met een kritische blik kijken naar de eigen klas• en/of schoolbib;
• je zelfkennis rond functionele leesopdrachten integreren in je eigen lessen;
• de eigen klasbib nieuw leven inblazen met weinig budget en veel concrete tips.

Wat kan je

• wat leesplezier allemaal inhoudt en welke meerwaarde leesplezier op de verdere taalontwikkeling kan hebben;
• hoe je als leerkracht de interactieve component in de klasbib integreert;
• hoe kinderen kijken naar leesmateriaal en opdrachten.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie