Een goed gesprek met ouders, ook als het even spant

Ouders en school op één lijn

Het gebeurt dat kinderen of jongeren in de fout gaan: agressie, pestgedrag, niet willen meewerken in de klas. Hoe ga je in gesprek met de ouders als het even spant? Hoe richt je je als school tot de ouders van een pestslachtoffer en/of tot de ouders van een kind dat zich niet oké heeft gedragen? Hoe vergroot je de kans op samenwerking en dialoog? Hoe win je ouders voor de herstelgerichte aanpak van conflicten en pestgedrag?


Oudergesprekken aangaan hoort bij je job als leerkracht. Door ouders in hun rol en in hun bezorgdheden te respecteren, vergroot dat de kans op samenwerking. Die is nodig om situaties die fout lopen te helpen ombuigen en kinderen of jongeren gepast te ondersteunen en op weg te zetten naar beter functioneren. Tijdens deze training krijg je handvatten aangereikt, zoem je mee in op concrete gesprekssituaties (video’s en eigen casussen) en versterk je je persoonlijke competenties.

Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Schoolontwikkeling

Wat leer je

• in gesprek te gaan met ouders van kinderen en jongeren die naar aanleiding van pesterijen, conflicten of ander probleemgedrag in beeld zijn gekomen;
• wat je voorafgaandelijk kunt doen om de kans op een goed gesprek met ouders te vergroten;
• op welke manier je tot een goede samenwerking kunt komen met ouders, aansluitend bij het handelingsgericht en herstelgericht werken;
• indien nodig ouders door te verwijzen naar andere instanties.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Buitenschoolse opvang, Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, (Buitengewoon) secundair onderwijs, Buitenschoolse opvang

Extra informatie

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be