Een fijne speelplaats: kenmerk van een sterk school

Inzetten op de meerwaarde van een uitdagende, verbindende en groene speelplaats

Een fijne speelplaats geeft ademruimte aan kinderen en leerkrachten. Ze voedt het welbevinden en biedt kinderen de kans om hun sociale vaardigheden te exploreren. Een verrijkte speelplaats werkt de verbondenheid van kinderen met zichzelf en hun omgeving in de hand en speelt in op de grote diversiteit die er tussen kinderen bestaat (leeftijd, temperament, sociale ontwikkeling, gemoedstoestand en behoeften).

 

Deelnemers staan stil bij hun eigen speelplaats(werking) en worden op weg gezet om hun speelplaats te optimaliseren. Een fijne speelplaats bevordert het leervermogen, biedt leerkansen én draagt bij tot een positief school- en klasklimaat en een groter vertrouwen van kinderen in zichzelf en anderen.

Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken

Wat leer je

• hoe belangrijk het is om van de speelplaats een fijne speel- en ontmoetingsplaats te maken;
• wat je als team kan ondernemen om te zorgen voor een fijne en verrijkende speelplaats;
• op basis van een behoefteanalyse werk maken van verbeterinitiatieven die de kwaliteit van het speelplaatsgebeuren versterken en bijdragen tot het welbevinden en de verbondenheid van en tussen de kinderen;
• verfrissende ideeën van andere scholen kennen.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Buitenschoolse opvang, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, Buitenschoolse kinderopvang