Een dagje geografisch onderzoek aan zee

Geografisch veldwerk op het strand: onderwijsvernieuwing

Leerkrachten aardrijkskunde maken kennis met een geografische excursie aan het strand: het strand leent zich perfect om het ruimtelijk denken bij leerlingen te ontplooien! Ze leren het kustlandschap in al haar facetten lezen en door middel van korte opdrachten en proefjes te onderzoeken. VLIZ ontwikkelde vakoverschrijdend veldwerkmateriaal voor de eerste graad secundair onderwijs. We zoomen vooral in op de strandmorfologie en het zandtransport, maken een strandprofiel en bestuderen zandkorrels. Ook bespreken we een geïntegreerd onderzoek naar strandafval.

Copejans Evy
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactisch ontwerpen
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• over de eigenschappen en samenstelling van zand op het Belgisch strand;
• een strandprofiel opmeten;
• strandvormen en reliëfvormende processen op het strand herkennen;
• hoe strandafval te inventariseren;
• de herkomst van afval in zee achterhalen.

Docenten

Boekentip

De Grote Rede, het informatieblad over kust en zee: vliz.be/nl/de-grote-rede - Online lesmateriaal op planeetzee.be.

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

leerkrachten aardrijkskunde, eerste graad A-stroom