Een concrete aanpak tegen probleemgedrag in de klascontext

Verken methodieken om met probleemgedrag aan de slag te gaan, om de klasdynamiek te versterken en gewenst gedrag van de individuele leerling aan te moedigen.

Kleuters, kinderen en pubers met moeilijk gedrag en/of gedragsstoornissen (autisme, aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, oppositioneel opstandige gedragsstoornis, antisociale gedragsstoornis, reactieve hechtingsstoornis, angststoornis, stemmingsstoornis enz.) vragen een ruimere kijk op handelingsgericht werken binnen de school-en klasomgeving.

Je onderzoekt de kenmerken van gedrag, bekijkt gericht onderzoek en hapklare methodieken (zowel naar de leerling als naar de leerkracht) om daarna concreet aan de slag te gaan. Ook sta je stil bij de redelijke aanpassingen binnen het zorgcontinuüm van het nieuwe M-decreet. Eigen inbreng is mogelijk. Dit is een vorming waarin theorie en praktijk aan elkaar gekoppeld worden, zodat je met concrete handvaten terug naar huis gaat.

Van Dyck Karen
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerprocessen versterken
Per persoon
Schrijf je nu in
7 oktober 2019
09u30 tot 16u30
9 maart 2020
09u30 tot 16u30

Wat leer je

• zicht krijgen op soorten gedragsproblemen en agressie;
• het verschil tussen gedragsproblemen en gedragsstoornissen herkennen, kenmerken en verschil in basisaanpak;
• (in)formeel onderzoek bij gedrag en observatie a. h. v. gedragsfunctieanalyse, ABC-schema en placemat-methode;
• methodieken en strategieën om met probleemgedrag aan de slag te gaan zowel op klasniveau als op maat van de individuele leerling;
• oplossingsgericht denken en met verschillende materialen aan de slag gaan in de klascontext waarbij de inclusie-gedachte voorop staat.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Secundair onderwijs, Basisonderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs - (Buitengewoon) secundair onderwijs - Zorg in en rond de school

Extra informatie

Eigen inbreng van casussen is mogelijk. Gelieve deze minimum een week voor de aanvang van de vorming te sturen naar info@tenz.be.

Locatie

Datum: maandag 7 oktober 2019, 09u30 tot 16u30
Locatie: Thomas More / Campus Blairon 800, 2300 Turnhout

Datum: maandag 9 maart 2020, 09u30 tot 16u30
Locatie: New Zebra / Zebrastraat 32/001, 9000 Gent