Duurzaam innoveren met co-teaching

Innovatiemanagement voor directie en beleidsteam, strategieën in het kader van het M-decreet.

De wet op het M-decreet in Vlaanderen heeft geleid tot meer inclusieve leeromgevingen voor leerlingen. Co-teaching wordt internationaal beschouwd als een effectieve strategie om onderwijs te verzorgen aan hyperdiverse groepen. Welke kansen en uitdagingen spelen een rol binnen jouw organisatie om succesvol te innoveren met co-teaching? Onderzoek je eigen leiderskwaliteiten en leer hoe je deze optimaal kan benutten voor een succesvol traject.

Dag 1
Als schoolleider of lid van een beleidsteam geef je richting aan de invulling van het M-Decreet: wat betekent het werken aan inclusief onderwijs voor jou in de praktijk? Co-teaching is een effectief en duurzaam gebleken onderwijsmodel dat richting geeft aan het vormgeven van waardenbewust pedagogisch onderwijs. We gebruiken een nulmeting om in kaart te brengen welke kansen en uitdagingen een rol spelen binnen jouw organisatie om succesvol te kunnen innoveren.

Dag 2
Als schoolleider of lid van een beleidsteam ben je verantwoordelijk voor het succesvol implementeren van een duurzame verandering zoals co-teaching. Professionele leergemeenschappen vormen het hart van de organisatie bij co-teaching. We gaan in op specifieke implementatiestrategieën en -technieken, die zowel gericht zijn op het werken aan een cultuuromslag in het team als aan organisatorische aanpassingen. Je onderzoekt je eigen leiderschapskwaliteiten en leert hoe je deze optimaal kan benutten voor een succesvol implementatietraject zoals co-teaching.

Fluijt Dian
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• kennis verwerven om duurzaam te veranderen met co-teaching;
• kansen en bedreigingen in kaart brengen bij het werken aan een duurzame verandering zoals co-teaching;
• je bewust worden van je eigen leiderschapskwaliteiten gekoppeld aan je persoonlijk veranderingstraject.

Docenten

Boekentip

Samen Lesgeven, co-teaching in de praktijk, C. Bakker, E. Struyf en D. Fluijt, Pelckmans Pro

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs

(buitengewoon) basisonderwijs: directie en beleidsteam - (buitengewoon) secundair onderwijs: directie en beleidsteam

Extra informatie

Voor de tweedaagse ontvang je lectuur om je te kunnen oriënteren. Voor dag twee werk je een SWOT-analyse uit.