Differentiatie, natuurlijk!

Leer open opdrachten uitwerken die het denken activeren.
Onderdeel van uitdaging: Focussen op leerinhouden
Per persoon

• op welke manier natuurlijke differentiatie uit te werken voor wiskunde;
• voor welke oefeningen natuurlijke differentiatie geschikt is;
• op welke manier je dit voorbereidt (opdrachtformulering);
• hoe je kinderen coacht;
• op welke manier je deze oefen

Inleiding

Niet alle kinderen ontwikkelen even snel. Toch wil je alle kinderen kansen bieden om wiskundig te ontwikkelen. Via natuurlijke differentiatie reik je een middel aan om alle kinderen deze kansen te bieden. Je stimuleert hun taakmotivatie door hen actief te betrekken bij de oefeningen. Op die manier cultiveer je hun wiskundige interesse. Je leert hoe je met kleine aanpassingen open opdrachten kan geven waaraan kinderen zinvol werken op hun niveau. Dit biedt mogelijkheden om met de hele klasgroep interessante wiskundige gesprekjes op te zetten en een klassikale bespreking te houden. Je kadert dit binnen de 21e-eeuwse visie op onderwijs. Je vertrekt vanuit de eigen wiskundemethode en je gaat met bruikbaar materiaal en ideeën terug naar huis. In een vervolgsessie wissel je ervaringen uit en deel je materialen.

Wat leer je

• open opdrachten die het denken activeren uitwerken of gesloten oefeningen uit de methode die je gebruikt omvormen tot open opgaven;
• kinderen begeleiden (de naaste zone van ontwikkeling aanspreken).

Wat kan je

• op welke manier natuurlijke differentiatie uit te werken voor wiskunde;
• voor welke oefeningen natuurlijke differentiatie geschikt is;
• op welke manier je dit voorbereidt (opdrachtformulering);
• hoe je kinderen coacht;
• op welke manier je deze oefen

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Leerkrachten eerste en tweede graad lager onderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• Kinderen ontwikkelingsgericht coachen
• I've got my mind set on you
• Leren, gebeurt dat in je brein?

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie