Differentiatie in de lessen aardrijkskunde: een haalbare kaart!

Leer differentiatie integreren in je klaspraktijk.
Onderdeel van uitdaging: Focussen op leerinhouden
Per persoon

• wat differentiatie is en inhoudt;
• bestaande technieken en mogelijkheden om te differentiëren kennen;
• hoe je differentiatie in je les kan integreren;
• hoe jouw evaluatie de start vormt voor differentiatie.

Inleiding

In vakken met een beperkt aantal uren, zoals aardrijkskunde, is het niet vanzelfsprekend om je leerlingen volledig te leren kennen of om het leerplan af te werken. Differentiatie komt daar nog eens bovenop en wanneer alleen de theoretische kaders worden doorgegeven zonder de praktische, concrete vertaling, wordt het moeilijk. Toch zijn er binnen deze randvoorwaarden heel wat mogelijkheden om te differentiëren.

In deze vorming bespreek je materiaal dat is uitgewerkt voor het vak aardrijkskunde. Vervolgens ga je aan de slag met de voorgestelde technieken en methoden en worden lesvoorbeelden uitgewisseld.

Wat leer je

• starten om differentiatie in je onderwijspraktijk te integreren;
• aan de slag gaan met bestaand materiaal;
• bestaand materiaal aanpassen en in de eigen lessen aardrijkskunde integreren.

Wat kan je

• wat differentiatie is en inhoudt;
• bestaande technieken en mogelijkheden om te differentiëren kennen;
• hoe je differentiatie in je les kan integreren;
• hoe jouw evaluatie de start vormt voor differentiatie.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Leerkrachten aardrijkskunde

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Secundair onderwijs

Locatie