Differentiatie, goed voor elke leerling

Elke leerling kan iets zinvol leren door inzichtelijk te maken wat al lukt en daarop aan te sluiten met een aanbod dat past.
Het leren inschatten van de juiste instructie- en begeleidingsbehoefte van elke leerling in de klas is de basis voor differentiatie. Soms is het nodig om een leerling sneller los te laten omdat hij het al kan en beter iets anders leert en soms is het nodig om een leerling los te laten omdat hij het echt zelf eens moet proberen. Iedere leerling heeft duidelijke instructies nodig, maar voor elke leerling zijn die instructies een beetje anders. Jouw tijd hierover verdelen is niet evident.
De diversiteit in de klas van vandaag vraagt om een diverse kijk op de les. Door lessen effectiever vorm te geven, anders voor te bereiden en door beter en sneller te leren inschatten wat elke leerling nodig heeft, kun je je klas anders managen. We vertrekken vanuit de hamvraag: Wat is goed onderwijs? Welke elementen maken deel uit van een goede les en wat is soms lastig? Wat kunnen we loslaten? En wat moet blijven bestaan? Het uiteindelijke doel van onderwijs is dat elke leerling zijn of haar schooltijd nuttig kan besteden.

De opleiding is opgebouwd uit twee delen.

1/ Onderzoek hoe jij je lessen organiseert en wie je leerlingen zijn. Onderwerpen die aan bod komen zijn:

• Wat is een goede les?
• Welke activiteiten/werkvormen zijn belangrijk? En voor wie?
• Hoe kijken we naar onze leerlingen? Kan dat ook anders?
• Voor wie differentiëren?
• Wat zijn de leereigenschappen van jouw leerlingen?
• Hoe ziet jouw klas er uit?

2/ Ontwerp een les met differentiatie. Onderwerpen die dan aan bod komen zijn:

• Hoe gaat de instructie eruit zien?
• Welke verwerking bied je aan?
• Hoe ga je evalueren?
• Welke escapes heb je nodig?
Fischer Monique
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Activiteiten ontwerpen

Wat leer je

• jouw eigen didactische werkwijze heroverwegen, loslaten wat overbodig is en aanvullen met nieuwe handvatten;
• de leerlingen inschatten op leereigenschappen in plaats van op resultaat;
• lessen ontwerpen uitgaande van de leereigenschappen;
• verwerkingsopdrachten kiezen en aanbieden waardoor alle leerlingen echt leren;
• resultaten koppelen aan eerder gestelde doelen;
• differentiëren door iedereen een juiste plek te geven en daar het aanbod op af te stemmen.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Basisonderwijs

Extra informatie

Tijdens het tweede deel van de vorming werk je een les gedifferentieerd uit. Neem een les (werkboek en handleiding) mee die je wenst uit te werken.

Tijdens de teamgerichte vorming (halve dag) komt deel 1 van de vorming aan bod. Nadien kan indien gewenst het vervolg (halve dag) worden bijgeboekt.

Locatie

Datum: vrijdag 20 november 2020, 09u30 tot 16u30
Locatie: Thomas More / Campus Blairon 800, 2300 Turnhout