Differentiatie, goed voor elke leerling

Elke leerling kan iets zinvol leren door inzichtelijk te maken wat al lukt en daarop aan te sluiten met een aanbod dat past.

Het leren inschatten van de juiste instructie en begeleidingsbehoefte van elke leerling in de klas is de basis voor differentiatie. Soms is het nodig om een leerling sneller los te laten omdat hij het al kan en beter iets anders leert en soms is het nodig om een leerling los te laten omdat hij het echt zelf eens moet proberen. Iedere leerling heeft duidelijke instructies nodig, maar voor elke leerling zijn die instructies een beetje anders. Jouw tijd hierover verdelen is niet evident.

De diversiteit in de klas van vandaag vraagt om een diverse kijk op de les. Door lessen effectiever vorm te geven, anders voor te bereiden en door beter en sneller te leren inschatten wat elke leerling nodig heeft, kan je je klas anders managen. We vertrekken vanuit de hamvraag: wat is goed onderwijs? Welke elementen maken deel uit van een goede les en wat is soms lastig? Wat kunnen we loslaten? En wat moet blijven bestaan? Het uiteindelijke doel van onderwijs is dat elke leerling zijn of haar schooltijd nuttig kan besteden.

Dag 1 (halve dag)
Onderzoek hoe jij je lessen organiseert en wie je leerlingen zijn. Onderwerpen die aan bod komen zijn:
• wat is een goede les?
• welke activiteiten/werkvormen zijn belangrijk? En voor wie?
• hoe kijken we naar onze leerlingen? Kan dat ook anders?
• voor wie differentiëren?
• wat zijn de leereigenschappen van jouw leerlingen?
• hoe ziet jouw klas eruit?
Je krijgt de opdracht om vanuit het geleerde een les te kiezen die je gaat differentiëren tijdens de tweede dag.

Dag 2 (halve dag)
Ontwerp een les met differentiatie. Onderwerpen die dan aan bod komen zijn:
• hoe gaat de instructie eruit zien?
• welke verwerking bied je aan?
• hoe ga je evalueren?
• welke escapes heb je nodig?
Je bent aan het einde van de dag zekerder in het ontwerpen van je les.

Fischer Monique
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Activiteiten ontwerpen

Wat leer je

• jouw eigen didactische werkwijze heroverwegen, loslaten wat overbodig is en aanvullen met nieuwe handvaten;
• de leerlingen inschatten op leereigenschappen in plaats van op resultaat;
• lessen ontwerpen uitgaande van de leereigenschappen;
• verwerkingsopdrachten kiezen en aanbieden waardoor alle leerlingen echt leren;
• resultaten koppelen aan eerder gestelde doelen;
• differentiëren door iedereen een juiste plek te geven en daar het aanbod op af te stemmen.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Basisonderwijs

Basisonderwijs - Zorg in en rond de school

Extra informatie

De tweede dag neem je alles dat met de opdracht te maken heeft mee. Zeker ook het werkboek en de handleiding voor de les die je wilt aanpakken.