Denkvaardigheden bewust stimuleren

Leer de ontwikkelboom kennen (Emiel Van Doorn).
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden
Per persoon

• flexibel omgaan met verandering, teleurstelling en frustratie;
• je ervaart wat dit voor kinderen betekent;
• niet te veel veranderingen tegelijk aan te bieden;
• vooraf te vertellen wat komen gaat (voorspellen).

Inleiding

Besteed je voldoende aandacht aan de denkontwikkeling van jonge kinderen? Hoe bewust stimuleer je de ontwikkeling van denkvaardigheden? De meeste kinderen leren lopen, praten en zwemmen, maar niet op hetzelfde moment in hun ontwikkeling. Jonge kinderen vertonen zeer grote individuele verschillen, het ene kind spreekt snel in volledige zinnen, een ander kind kan dan weer fietsen. Vaak gaat men ervan uit dat denkvaardigheden spontaan ontwikkelen. Onderzoek wijst uit dat de ontwikkeling van denkvaardigheden noodzakelijk zijn voor het efficiënt verwerven van kennis: informatie opnemen, beoordelen, verwerken en vasthouden. De ontwikkelboom onderstreept het belang van elke trap van de leerpiramide.

Wat leer je

• aanknopingspunten vinden om de kinderen te laten participeren tijdens de leermomenten (eigenaarschap);
• aanknopingspunten vinden voor de ondersteuning van de kinderen;
• een goede definiëring vinden van de competenties en kwaliteiten van de kinderen;
• door zelfreflectie je eigen kwaliteiten en belemmeringen vinden en komen tot onderlinge afstemming.

Wat kan je

• flexibel omgaan met verandering, teleurstelling en frustratie;
• je ervaart wat dit voor kinderen betekent;
• niet te veel veranderingen tegelijk aan te bieden;
• vooraf te vertellen wat komen gaat (voorspellen).

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang (kleuters) en het kleuteronderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• Ons verhaal: zin in graag zien
• 'Tasten' om ontwikkeling te stimuleren
• Ontwikkeling stimuleren door kansrijke spellen
• Hoe babbel•de•babbel je over je denken

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie