Demand High als differentiatie voor taalsterke leerlingen

Op zoek naar deep learning.

Onze modale lessen zijn vaak goed voorbereid en vlot, maar te eenvoudig. In zulke lessen vervelen geïnteresseerde leerlingen zich, missen ze prik en challenge.
Britse TEFL-onderzoekers gingen daarom op zoek naar nieuwe didactische toepassingen die meer uitdaging bieden, omdat zij ervan uitgaan dat zulke leerlingen nood hebben aan verdieping (deep learning), denkvaardigheden (thinking skills), kritisch denken en meer betrokkenheid. De vraag naar meer verdieping en uitdaging wordt o.a. gesteld in Demand High, een beweging die werd opgestart door J. Scrivener en A. Underhill. Via aanpassingen van bestaande lesmaterialen kunnen we een hoger verwerkingsniveau bereiken en dat wordt geïllustreerd aan de hand van concreet lesmateriaal.

Delbaere Johan
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Activiteiten ontwerpen
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• methodes inzetten om sterke leerlingen meer uit te dagen, te doen nadenken (out of the box) en meer kritisch te maken.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

Derde graad ASO, leerkrachten talen

Extra informatie

Het toegelichte lesmateriaal is vaak in het Engels, hoewel de vorming even inspirerend kan zijn voor leraren van andere vreemde talen.
Twee uur