De taal van moeilijk gedrag

Gedragsmoeilijkheden bekijken vanuit verfijnd perspectief
Wie met kinderen en jongeren werkt weet het: we worden steeds meer uitgetest, uitgedaagd en uitgeput. En toch blijven we vaak op dezelfde manier met gedragsmoeilijkheden omgaan. Wat als we ons verdiepen in het feit dat moeilijk gedrag dat zich herhaalt of in opvallende proporties voorkomt eigenlijk een vorm van communicatie is? Dan is het tijd om ons de taal van gedrag eigen te maken.

Zodra we vaststellen dat gedragsmoeilijkheden een nood, een verborgen hulpvraag signaleren, sturen we onze koers bij. Dan verleggen we het zwaartepunt van gedragskaarten, straf- en beloningssystemen naar preventieve, ondersteunende interventies. Het criterium van de aangereikte visie en pedagogische tools is steeds: werkt deze aanpak in de praktijk of niet? Wie de taal van moeilijk gedrag spreekt, heeft toegang tot oplossingen. Je maakt kennis met de implementatie van een verfijnde pedagogiek die het comfort van leerlingen én leerkrachten sterk verhoogt.
Van Lommel Katelijne
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Welbevinden en leerlingenbegeleiding

Wat leer je

Tijdens de basissessie leer je:
• de taal van moeilijk gedrag beheersen en de verborgen hulpvragen achterhalen;
• moeilijk gedrag op school correct in kaart brengen en winstgevende gesprekstechnieken inzetten;
• de verfijnde pedagogiek implementeren om het comfort van leerlingen én leerkrachten te verhogen.

Tijdens de vervolgsessie leer je:
• zowel preventief als curatief handelen door een concrete pedagogische aanpak die leeftijden en soorten moeilijkheden overstijgt;
• doordachte keuzes maken door stil te staan bij (neven)effecten van gedragskaarten, straf- en beloningssystemen.;
• moeilijk gedrag constructief begrenzen met woorden en acties.

Docenten

Boekentip

Sprekende harten, strijdende zwaarden, K. Van Lommel, Pelckmans

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Basisonderwijs, Secundair onderwijs

Extra informatie

Individugerichte vorming:
Volledige dag, 9u30 - 16u30

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be

Basissessie
In de sessie ga je dieper in op de taal van moeilijk gedrag. Welk verhaal willen kinderen en jongeren die meermaals op klassenraden besproken worden ons vertellen? Vervolgens onderzoek je wat de meest aangewezen manier is om moeilijk gedrag in kaart te brengen. Vanuit praktijkvoorbeelden en eigen casussen wordt de materie tastbaar en herkenbaar. Na deze vorming kijk je anders naar gedragsmoeilijkheden.

Vervolgsessie
In de vervolgsessie verrijk je de vaardigheden in het preventief en curatief pedagogisch handelen. Hoe kunnen we gedragsmoeilijkheden concreet benaderen door zowel oog te hebben voor het individu als de groep? Je onderzoekt welke ongewenste neveneffecten gedragskaarten, straf- en beloningssystemen hebben en ontdekt dat we over meer leerrijke alternatieven beschikken. Je maakt kennis met een basisaanpak die leeftijden en soorten moeilijkheden overstijgt zonder grenzen of sturing te verliezen.