De positionele leesmethode bij poëzie

Ontwikkel didactisch materiaal.

De voorbije jaren werd de positionele leesmethode uitgewerkt voor proza. De drie pijlers van deze methode zijn
- aandacht voor woordvolgorde en het positionele patroon;
- een schikking in woordgroepen of cola;
- een focus op zien.
We trekken deze lijnen nu door bij het lezen van poëzie. De nadruk ligt op de dactylische poëzie van Ovidius en Vergilius.

Hulstaert Kristien
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakspecifiek ontwerpen
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• principes van woordvolgorde in poëtische teksten;
• woordgroepen herkennen in poëzie;
• werkvormen om via de positionele methode poëtische teksten te lezen in de klas;
• didactisch materiaal maken om poëtische teksten te lezen volgens de positionele methode.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

Leerkrachten Latijn:
- Leerkrachten tweede graad
- Leerkrachten derde graad

Extra informatie

dagdeel