De muzische bouwstenen uitgelicht

Verdiep je in de bouwstenen van alle domeinen van muzische vorming
Elk muzisch domein heeft haar specifieke ‘bouwstenen’: ze vormen als het ware de grammatica en het vocabularium van drama, beeld, dans of muziek. In deze sessie verdiep je je op beschouwende én creërende wijze in deze bouwstenen en ontdek je hoe de ‘taal van de kunsten’ echt werkt. Dit levert nieuwe inzichten en extra inspiratie op om met de bouwstenen te beginnen spelen, om nieuwe lessen te ontwerpen, om bestaande lessen te versterken, om interessante linken tussen de domeinen te zien, of om anders naar kunst te kijken. Deze verdiepende sessie breidt jouw muzische waaier verder uit!

Voor scholen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen nemen we de bouwstenen uit muzische geletterdheid (Zill) onder de loep. Voor GO!-scholen bekijken we de elementen uit het leerplan, zowel vanuit waarneming als vormgeving.
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek

Wat leer je

• de bouwstenen van de verschillende domeinen kennen vanuit beschouwend en creërend perspectief;
• hoe je die bouwstenen zinvol inzet in een activiteit;
• kansen zien om bouwstenen met elkaar te verbinden.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs

Extra informatie

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be