De (lange) weg naar rekenvaardigheden

Stapsgewijs wordt de basis gelegd naar het begrijpen en verwerven van de nodige vaardigheden om tot wiskundige inzichten te komen

Wiskundige initiatie is een continu en individueel proces, daarom moeten de aangeboden activiteiten ervoor zorgen dat ze voldoen aan de verschillende ontwikkelingsbehoeften.
Kleuters dienen ondersteund en gestimuleerd te worden om eigen voorstellingen onder woorden te brengen of ze visueel uit te beelden. Daarbij is het belangrijk om inspelend op toevallige handelingen of via uitgelokte activiteiten de kleuters voor uitdagingen te stellen.
Deze uitdagingen zijn bij voorkeur zodanig dat de kleuter de vereiste wiskundige handelingen bijna, maar nog niet helemaal, zelfstandig kan uitvoeren (Zone van de Naaste Ontwikkeling).

Vermeersch Ben
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakspecifiek ontwerpen
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

‐ een heldere kijk krijgen op de wiskundige ontwikkeling van het jonge kind;
‐ hoe je als begeleider de juiste vragen stelt en de geëigende discussie op gang brengt;
‐ nieuwe leerstof in verhaaltjes van informeel naar formeel aanbieden = eerst begrijpen en dan pas oefenen;
‐ hoe je kleuters met elkaar laat praten over de verschillende oplossingsprocedure en leren zodoende rekenkundig communiceren en handelen;
‐ op welke manier leerlijnen van de leergebieden op elkaar ingrijpen.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Basisonderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs

Extra informatie

Tussentijdse opdrachten
Volledige dag