De kinderrechtenrespecterende leerkracht

Ben jij er al een?
Onderdeel van uitdaging: Zorgen voor welbevinden
Per persoon

• je klas• en schoolwerking onder de loep te nemen vanuit het oogpunt van
kinderrechten;
• de opgedane inzichten overbrengen aan je collega’s.

Inleiding

Deze vorming leert je hoe je je eigen klas- en schoolwerking onder de loep neemt vanuit kinderrechtenoogpunt. Ze reikt je handvatten aan om uit te groeien tot een kinderrechtenrespecterende leerkracht. Naast een stukje achtergrondinformatie krijg je de nodige voorbeelden en kaders om je eigen aanpak van kinderrechten kritisch te bekijken. Je leert tevens hoe je de opgedane inzichten kan overbrengen aan je collega’s zodat niet alleen jouw leerlingen, maar de hele school de opstap kan maken naar een meer kinderrechtenrespecterende aanpak.

Wat leer je

• je eigen aanpak van kinderrechten kritisch bekijken;
• de opstap maken naar een meer kinderrechtenrespecterende aanpak.

Wat kan je

• je klas• en schoolwerking onder de loep te nemen vanuit het oogpunt van
kinderrechten;
• de opgedane inzichten overbrengen aan je collega’s.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• Vormingen aangeboden binnen het traject ‘De warme school’.

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie