De fijne motoriekkoffer

Verbeter spelenderwijs de fijne motoriek.

Waarom is de ontwikkeling van de fijne motoriek belangrijk? Hoe komt het dat het ene kind vlot fijnmotorische taken uitvoert en het andere het hier lastig mee heeft?
Tijdens deze vorming krijg je een korte toelichting over het belang van de ontwikkeling van de fijne motoriek. Je leert hoe kinderen het manipuleren met één hand kunnen oefenen. Je krijgt criteria aangereikt om deze vaardigheden te observeren en de ontwikkeling van de fijne motoriek in kaart te brengen. Je verkent een aanbod van praktische oefeningen en tips om deze ontwikkeling te stimuleren.

De Mey Barbara
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerprocessen versterken
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• de begrippen van de inhandmanipulatie;
• het belang van fijne motoriek bij kleuters.
• gerichte oefeningen geven om de fijne motoriek bij kleuters en jonge kinderen te stimuleren;
• met goedkope materialen een fijne motoriekkoffer maken.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs

Extra informatie

Dagdeel