De buitengewone taal van moeilijk gedrag

Gedragsmoeilijkheden in buitengewoon onderwijs vanuit verfijnd perspectief
Het vraagstuk rond gedragsmoeilijkheden bij leerlingen kost ons heel wat energie. Problematieken worden complexer en vergadertijd neemt toe. Toch blijven we vaak op dezelfde manier met gedrag omgaan. Wat als we ons verdiepen in het feit dat moeilijk gedrag dat zich herhaalt of in opvallende proporties voorkomt eigenlijk een vorm van communicatie is? Een nood, een verborgen hulpvraag die het kind of de jongere op dat moment niet op een andere manier kan duidelijk maken. Dan is het tijd om ons de taal van gedrag eigen te maken.

Geïnspireerd door multidisciplinaire kennis alsook praktijkkennis uit het werkveld van het buitengewoon onderwijs zoeken we naar een afgestemde benadering van gedragsmoeilijkheden. Het criterium van de aangereikte visie en pedagogische tools is steeds: werkt deze aanpak in de praktijk of niet? Zodra we ons verrijken met kennis over de achterliggende betekenis van moeilijk gedrag, sturen we onze koers bij. Dan verleggen we het zwaartepunt van gedragskaarten, straf- en beloningssystemen naar preventieve, ondersteunende interventies. Wie de taal van moeilijk gedrag spreekt, heeft toegang tot oplossingen. Je werkt aan de implementatie van een verfijnde pedagogiek die het comfort van leerlingen én leerkrachten sterk verhoogt.


Van Lommel Katelijne
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Welbevinden en leerlingenbegeleiding

Wat leer je

Tijdens de basissessie leer je:
• de taal van moeilijk gedrag beheersen en de verborgen hulpvragen achterhalen;
• moeilijk gedrag op school correct in kaart brengen en winstgevende gesprekstechnieken inzetten;
• de verfijnde pedagogiek implementeren om het comfort van leerlingen én leerkrachten te verhogen.

Tijdens de vervolgsessie leer je:
• zowel preventief als curatief handelen door een concrete pedagogische aanpak die leeftijden en soorten moeilijkheden overstijgt;
• doordachte keuzes maken door stil te staan bij (neven)effecten van gedragskaarten, straf- en beloningssystemen.;
• moeilijk gedrag constructief begrenzen met woorden en acties.

Docenten

Boekentip

Sprekende harten, strijdende zwaarden, K. Van Lommel, Pelckmans

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs, Buitengewoon secundair onderwijs

Extra informatie

Deze vorming wordt in overleg met de organisatie afgestemd op de eigenheden, ontwikkelingsleeftijden en problematieken van hun doelgroep(en).

Individugerichte vorming:
Volledige dag, 9u30 - 16u30

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be

Basissessie
In de sessie ga je dieper in op de taal van moeilijk gedrag. Welk verhaal willen kinderen en jongeren die meermaals op klassenraden besproken worden ons vertellen? Richten we ons voldoende op de ontwikkelingsleeftijd van leerlingen of laten we ons soms vangen door hun kalenderleeftijd en voorkomen?
Vervolgens onderzoek je wat de meest aangewezen manier is om moeilijk gedrag in kaart te brengen. Je staat stil bij de tijd- en energiebesteding bij het omgaan met complexe problematieken. Vanuit praktijkvoorbeelden uit het werkveld van buitengewoon onderwijs en eigen casussen wordt de materie tastbaar en herkenbaar. Na deze vorming kijk je anders naar gedragsmoeilijkheden.

Vervolgsessie
In de vervolgsessie verrijk je de vaardigheden in het preventief en curatief pedagogisch handelen afgestemd op de specifieke doelgroep(en) van jullie organisatie. Hoe kunnen we gedragsmoeilijkheden concreet benaderen door zowel oog te hebben voor het individu als de groep? Je onderzoekt welke ongewenste neveneffecten gedragskaarten, straf- en beloningssystemen hebben en ontdekt dat we over meer leerrijke alternatieven beschikken. Je maakt kennis met een basisaanpak die leeftijden en soorten moeilijkheden overstijgt zonder grenzen of sturing te verliezen.