De buitengewone taal van moeilijk gedrag

Gedragsmoeilijkheden in buitengewoon onderwijs vanuit verfijnd perspectief
Het vraagstuk rond gedragsmoeilijkheden bij leerlingen kost ons heel wat energie. Problematieken worden complexer en het zoeken naar antwoorden daarmee ook. Toch blijven we vaak op dezelfde manier met gedrag omgaan. Wat als we ons verdiepen in het feit dat moeilijk gedrag dat zich herhaalt of in opvallende proporties voorkomt eigenlijk een vorm van communicatie is? Dan is het tijd om ons de taal van gedrag eigen te maken.

Geïnspireerd door multidisciplinaire kennis en de praktijk van het buitengewoon onderwijs zoeken we naar een afgestemde benadering van gedragsmoeilijkheden. In deze vorming werk je aan de implementatie van een Verfijnde Pedagogiek die het comfort van leerlingen én leerkrachten sterk verhoogt.
Van Lommel Katelijne
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Welbevinden en leerlingenbegeleiding

Wat leer je

• de taal van moeilijk gedrag beheersen en de verborgen hulpvragen achterhalen;
• moeilijk gedrag op school correct in kaart brengen en winstgevende gesprekstechnieken inzetten.
• zowel preventief als curatief handelen door een concrete pedagogische aanpak die leeftijden en soorten moeilijkheden overstijgt;
• doordachte keuzes maken door stil te staan bij (neven)effecten van gedragskaarten, straf- en beloningssystemen.

Docenten

Boekentip

Sprekende harten, strijdende zwaarden. Moeilijk gedrag bij kinderen en jongeren, K. Van Lommel, Pelckmans - Sprekende harten, strijdende zwaarden. Toepassingen van Verfijnde Pedagogiek bij moeilijk gedrag, K. Van Lommel, Pelckmans

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs, Buitengewoon secundair onderwijs

Extra informatie

Deze vorming wordt in overleg met de organisatie afgestemd op de eigenheden, ontwikkelingsleeftijden en problematieken van hun doelgroep(en).

Individugerichte vorming:
Volledige dag, 9u30 - 16u30: 1 december 2022 (Antwerpen)

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be

Basissessie (Halve dag)
In de sessie ga je dieper in op de taal van moeilijk gedrag. Wat willen kinderen en jongeren met dit gedrag ons vertellen? Je onderzoekt wat de meest aangewezen manier is om moeilijk gedrag in kaart te brengen en staat stil bij de tijd- en energiebesteding bij het omgaan met complexe problematieken. We maken de materie tastbaar en herkenbaar door praktijkvoorbeelden uit het werkveld van buitengewoon onderwijs. Na deze vorming kijk je anders naar gedragsmoeilijkheden.

Vervolgsessie (Halve dag)
In de vervolgsessie verrijk je de vaardigheden in het preventief en curatief pedagogisch handelen afgestemd op de specifieke doelgroep(en) van jullie organisatie. Hoe kunnen we gedragsmoeilijkheden concreet benaderen door zowel oog te hebben voor het individu als de groep? Je onderzoekt welke ongewenste neveneffecten gedragskaarten, straf- en beloningssystemen hebben en ontdekt dat we over meer leerrijke alternatieven beschikken zonder grenzen of sturing te verliezen.

Locatie

Datum: donderdag 1 december 2022, 09u30 tot 16u30
Locatie: Provinciaal Documentatiecentrum Atlas / Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen