Data gebruiken om leren zichtbaar te maken

Bereken en interpreteer de effectgroottes van John Hattie.

Doorlopend bewijs verzamelen in je klas en dit bewijs evalueren en omzetten naar acties, heeft een positieve invloed op de groei van je leerlingen. Leer zelf effectgroottes berekenen en interpreteren op de manier die John Hattie in zijn boek beschrijft.

Coppens Lieven
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• aan de hand van actuele data het leren op je school verbeteren;
• begrijpen waarom Leren Zichtbaar Maken werkt met het begrip effectgrootte;
• begrijpen hoe effectgroottes gebruikt kunnen worden in je school;
• zelf effectgroottes berekenen en interpreteren.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Secundair onderwijs, Basisonderwijs

Basisonderwijs - Secundair onderwijs :directie

Voorkennis

Kennis van het werk van J. Hattie is aanbevolen.

Extra informatie

Deelnemers brengen zelf een laptop mee met daarop Microsoft Excel.