(Cyber)pesten en ander grensoverschrijdend gedrag

Werk maken van een hogeschool-brede aanpak.

Elke hogeschool heeft nood aan een beleid inzake grensoverschrijdend gedrag, inclusief pesten en cyberpesten.
We verkennen het wat, hoe, waarom van (cyber)pestgedrag bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Hierop voortbouwend worden inzichten en houvasten aangereikt die probleemsituaties helpen bestrijden (preventie, melding en curatie). De voorgestelde benadering richt zich op het versterken van communicatie, samenwerking en verbondenheid, ook nadat zich incidenten hebben voorgedaan. Het begeleidingscontinuüm draagt bij tot het expliciteren en afbakenen van ieders verantwoordelijkheid.

Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden

Wat leer je

• inzicht verwerven in het wat, hoe en waarom van (cyber)pestgedrag bij kinderen en jongeren;
• de basis leggen voor een (hoge)school-brede aanpak van (cyber)pesten;
• invulling geven aan een (hoge)school-brede zorg- en begeleidingsstructuur;
• vorm geven aan een pedagogisch onderbouwde aanpak van (cyber)pestincidenten.

Docenten

Boekentip


Deboutte G. Pesten en cyberpesten in het onderwijs. Pelckmans Pro

Swinnen L., Lammertyn S. Help!? Mijn kind leeft online. Van Halewijck

Praktische informatie

Voor wie

Hoger onderwijs

Lerarenopleidingen basisonderwijs en secundair onderwijs; psychosociale dienst hogeschool; medewerkers studentenbeleid; studentencoaches; docenten en medewerkers

Extra informatie

volledige dag (9.30u – 16u)

Deze lezing kan ook aangevraagd worden op locatie van de hogeschool:
Offerte aan te vragen via info@tenz.be. Meerdere formules mogelijk.
- Formule 1: minimum 1 uur, maximaal 3 uur – grootte van de groep is onbeperkt.
- Formule 2: traject
Tijdens deze vorming leer je
-inhoud geven aan een hogeschooleigen (cyber)pestactieplan
-in de eigen hogeschool/opleiding aan de slag gaan met het change management model van Kotter om het nieuwe (cyber)pestactieplan te helpen implementeren
-vertrouwdheid opbouwen met diverse interventiemethodieken
-nagaan op welke partners de hogeschool eventueel beroep kan doen wanneer de eigen aanpak haar grenzen bereikt of er nood is naar verdiepende trainingen of advies.