(Cyber)pesten aanpakken: het hele schoolteam doet mee

Samen aan de slag voor een schooleigen anti(cyber)pestbeleid.

Voor 96% van de schoolgaande jeugd is cyberpesten een grote zorg. Onze leerlingen zijn vragende partij voor een krachtdadiger beleid. Hun vertrouwen in wat nu gebeurt, is niet altijd van die aard dat ze een probleem willen of durven signaleren. Het nieuwe onderwijskwaliteitskader (inspectie) en het decreet leerlingenbegeleiding helpen scholen op weg om hierin een stap vooruit te zetten. Elke school staat voor de uitdaging een antipestbeleid of pestpreventiebeleid tot stand te brengen.

Deze vorming informeert, sensibiliseert en zet leerkrachten en scholen op weg om de schooleigen aanpak tegen het daglicht te houden en waar nodig te versterken. Hier wordt de eerste aanzet gegeven om te werken naar een onderbouwde, schoolbrede aanpak waarin elk lid van het schoolteam weet wat hem of haar te doen staat als leerlingen te maken krijgen met (cyber)pesterijen of ander grensoverschrijdend gedrag.

Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden

Wat leer je

• inzicht krijgen in het wat, hoe en waarom van (cyber)pestgedrag;
• wat je als leerkracht en school kan doen om (cyber)pesten te voorkomen of aan te pakken wanneer het zich voordoet;
• hoe je aan de hand van handige tools en praktijkgerichte adviezen een begin kan maken voor het aanscherpen of versterken van het huidige schoolbeleid (van preventie tot nazorg).

Docenten

Boekentip

Pesten en cyberpesten in het onderwijs, G. Deboutte, Pelckmans Pro

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Secundair onderwijs, Basisonderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs - (Buitengewoon) secundair onderwijs - Zorg in en rond de school

Hoe kan je je verder verdiepen

Sterk in Pestpreventie
KiVa-antipestprogramma: kennismaking