(Cyber)pesten aanpakken: het hele schoolteam doet mee!

Samen aan de slag voor een schooleigen anti(cyber)pestbeleid.

Elke school krijgt te maken met pest- en cyberpestproblemen. Leerlingen en ouders dringen aan op een doeltreffende en zorgzame aanpak. We gaan in op het wat, hoe en waarom van pestgedrag op school. De kwalijke impact op leren, leven en groeien wordt duidelijk aangetoond, net zoals de negatieve effecten op het leergebeuren en de omgang op school. We reiken inzichten aan om het schooleigen beleid tegen de spiegel te houden en je krijgt 15 adviezen om te verbeteren. Goede praktijkvoorbeelden en handige tools zetten het team op weg om de eigen pestaanpak (preventie en incidentaanpak) te versterken.

Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden

Wat leer je

• inzicht krijgen in het wat, hoe en waarom van (cyber)pestgedrag;
• een scherpere kijk op wat je als team maar als individuele leerkracht/opvoeder kan doen om (cyber)pesten minder kansen te geven en gepast van antwoord te dienen;
• aan de hand van een handig actiekader en 15 concrete adviezen sleutelen aan de bestaande school- en klaspraktijk.

Docenten

Boekentip

Pesten en cyberpesten in het onderwijs; Pelckmans Pro

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs Buitengewoon secundair onderwijs

Extra informatie

Min. 3 uren (1 dagdeel) – Max. 6 uren (2 dagdelen)