(Cyber)pesten aanpakken: het hele schoolteam doet mee

Samen aan de slag voor een schooleigen anti(cyber)pestbeleid

Basisonderwijs: 5 oktober 2022
Secundair onderwijs: 3 februari 2023


De covid-epidemie heeft van het internet een nog belangrijkere sociale ontmoetingsplaats gemaakt, ook voor leerlingen. Tiktok, Instagram, Snapchat … zijn alom aanwezig. De Digisprong brengt de online wereld nog dichterbij. Het toegenomen belang en de stijgende afhankelijkheid van online communicatie vergroot de kans op online probleemsituaties. Leerlingen krijgen te maken met online pestgedrag en weten zich vaak geen raad. Ook omstaanders, opvoeders en ouders krabben zich in de haren. Wat is de rol van de school? Waar zet je als school best op in? Hoe help je cyberpesten voorkomen? Wat reageer je best als het fout loopt?


Deze vorming informeert, sensibiliseert en zet leerkrachten en scholen op weg om een eigen antipestbeleid te ontwikkelen. Via up-to-date kennis over pesten en cyberpesten lukt het deelnemers om de basis te leggen voor een schooleigen antipestplan waarin preventie, melding, incidentaanpak en nazorg elkaar vinden. Succesvolle interventiemethodieken komen mee in beeld.

Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Schoolontwikkeling
Per persoon
Schrijf je nu in
5 oktober 2022
09u00 tot 12u00
Digitaal
3 februari 2023
09u00 tot 12u00
Digitaal

Wat leer je

• inzicht krijgen in het wat, hoe en waarom van (cyber)pestgedrag;
• wat je als leerkracht en school kunt doen om (cyber)pesten te voorkomen of aan te pakken wanneer het zich voordoet;
• hoe je aan de hand van handige tools en praktijkgerichte adviezen een begin kunt maken voor het aanscherpen of versterken van het huidige schoolbeleid (van preventie tot nazorg).

Docenten

Boekentip

Pesten en cyberpesten in het onderwijs, G. Deboutte, Pelckmans

Praktische informatie

Voor wie

Buitenschoolse opvang, Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Logopedisten, CLB, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, (Buitengewoon) secundair onderwijs, Buitenschoolse kinderopvang, CLB, Logopedisten

Hoe kan je je verder verdiepen

KiVa, samen bouwen aan een pestvrije school

Extra informatie

Webinar:
Halve dag, 9u00 - 12u00: 5 oktober 2022

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be

Locatie

Datum: woensdag 5 oktober 2022, 09u00 tot 12u00
Locatie: /

Datum: vrijdag 3 februari 2023, 09u00 tot 12u00
Locatie: /