Cultuur in je vak

Werken aan cultureel bewustzijn in elk vak.

‘Cultuur in de spiegel’ (CiS) is een kader met een duidelijke visie op cultuuronderwijs, onderwijs dat zich bezig houdt met reflectie op de brede cultuur. Op mediagebruik, erfgoed, interculturaliteit, de samenleving, kunst … kortom hoe mensen omgaan met de wereld. Je komt het tegen in alle onderwijsvakken. Wat betekent dit kader voor jouw vak? Hoe kun je cultureel bewustzijn koppelen aan de culturele vaardigheden? Hoe stimuleer je cultureel bewustzijn en waarom is dat zo belangrijk voor de leerlingen?

 

Oetang heeft vanuit de theorie van Van Heusden een didactisch kader ontwikkeld waardoor je actief met cultuur aan de slag kunt in je vak. Via sleutelvragen en activerende opdrachten zoeken de leerlingen antwoorden op vragen zoals waarom is er geld? Wat zijn rituelen? Is tafeletiquette overal hetzelfde?


In deze vorming onderzoek je hoe je in allerlei vakken dit kader kunt integreren zodat je de leerlingen op een brede manier laat reflecteren over allerlei culturele uitingen.

Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek

Wat leer je

• enkele kernideeën uit het theoretisch kader van cultuur in de spiegel verwoorden;
• sleutelvragen ontwerpen die aansluiten bij de thema’s die je wil behandelen;
• activerende opdrachten hanteren bij de culturele vaardigheden: waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

Secundair onderwijs

Extra informatie

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be