Creatieve processen coachen bij leerlingen

Stimuleer creatief en probleemoplossend denken.
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden
Per persoon

• hoe creativiteit bijdraagt tot een krachtige leeromgeving;
• wat de kracht is van creatief en systemisch denken voor leerlingen, ongeacht het leergebied;
• hoe een creatief proces in elkaar zit.

Inleiding

Creatief en probleemoplossend denken bij kinderen stimuleren is niet altijd een evidentie op school. Het vraagt dat je als leerkracht enkele dingen loslaat, dat je ruimte laat voor eigen initiatief van de leerling. Hoe pak je dat coachend aan, zonder houvast te verliezen? Je ontdekt de fases van een creatief proces, met welke drempels of remmingen leerlingen te maken krijgen en welke interventies je als coach kan toepassen. Na deze sessie trek je de klas in met een begeleidershouding die bijdraagt tot de creativiteitsontwikkeling van kinderen en hun zin voor initiatief en ondernemen.

Wat leer je

• tijdens opdrachten de leerling situeren in de verschillende fases van het creatieve proces;
• tijdens opdrachten aflezen wat de leerling remt in het creatieve proces en er coachingsinterventies op toepassen.

Wat kan je

• hoe creativiteit bijdraagt tot een krachtige leeromgeving;
• wat de kracht is van creatief en systemisch denken voor leerlingen, ongeacht het leergebied;
• hoe een creatief proces in elkaar zit.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• Vormingen aangeboden binnen het traject 'De kunstzinnige school'.

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie