Creatieve processen begeleiden

Stimuleer creatief en oplossingsgericht denken.

Creatief en oplossingsgericht denken bij kinderen stimuleren is niet altijd een evidentie op school. Het vraagt dat je als leerkracht enkele dingen loslaat, dat je ruimte laat voor eigen initiatief van de leerling. Hoe pak je dat coachend aan, zonder houvast te verliezen? Je ontdekt de fases van een creatief proces, met welke drempels of remmingen leerlingen te maken krijgen en welke interventies je als coach kan toepassen. Na deze sessie trek je de klas in met een begeleidershouding die bijdraagt tot de creativiteitsontwikkeling van kinderen en hun zin voor initiatief en ondernemen.

Onderdeel van uitdaging: Leerprocessen versterken

Wat leer je

• inzien wat de kracht is van creatief en systemisch denken voor leerlingen, ongeacht het leergebied;
• tijdens activiteiten kunnen aflezen wat de leerling remt in het creatieve proces en coachingsinterventies kunnen toepassen;
• kansen ontdekken om te begeleiden vanuit gedeelde sturing.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs

Extra informatie

dagdeel