Creatief schoolklimaat

Tips voor meer passie en creativiteit in de klas.

Op elke school, in elke klas hangt een ander klimaat. Ontdek hoe het actief installeren van een creatief klasklimaat een positieve impact heeft op de ontwikkeling van leerlingen en op jezelf als leerkracht. Onderzoek vanuit zes invalshoeken wat creativiteit betekent, met welke drempels en moeilijkheden je daarbij geconfronteerd wordt en welke tips en concrete ideeën je aan de slag helpen om meer creativiteit op school te realiseren. Over hoe creativiteit jouw klas in vuur en vlam blijft zetten!

Onderdeel van uitdaging: Samen school maken

Wat leer je

• inzien hoe creativiteit de ontwikkeling van kinderen stimuleert en wat een creatief klasklimaat bijdraagt voor jezelf als leerkracht;
• tips en inspiratie opdoen om te bouwen aan een creatiever schoolklimaat;
•je eigen creatief klasklimaat in kaart brengen aan de hand van de zes invalshoeken.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs
ZORG basisonderwijs

Extra informatie

dagdeel