Creatief met taal

Taalgevoel ontwikkelen door creatieve opdrachten
Taal is een spel, met spelregels. Maar taal is ook een unieke manier waarmee je je kunt uitdrukken. Hoe kun je sleutelen aan een talige grondhouding door creatieve opdrachten? Wat zijn inspirerende opdrachten waarmee je leerlingen prikkelt om taal actief te gebruiken? 
In deze vorming verken je verschillende uitdagende taalopdrachten die aanzetten tot taalplezier. Je staat stil bij het hoe en waarom van creativiteit, past dit toe in allerlei schrijf- en spreekopdrachten en verkent manieren om een creatief proces te begeleiden. Op die manier motiveer je leerlingen om actief met taal aan de slag te gaan.
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek

Wat leer je

• het belang van motivatie en eigenaarschap ontdekken door leerlingen creatief met taal te laten omgaan.;
• creatieve opdrachten ontwerpen voor schrijf- en spreekopdrachten;
• het creatief proces ondersteunen door een coachende begeleiding tijdens taalopdrachten.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs

(Buitengewoon) lager onderwijs

Extra informatie

Individugerichte vorming:
Halve dag, 09u00 - 12u00: 7 oktober 2022 (Gent)

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be

Locatie

Datum: vrijdag 7 oktober 2022, 09u00 tot 12u00
Locatie: New Zebra / Zebrastraat 32/001, 9000 Gent