Creatief denken stimuleren bij kinderen

Ontwerp een creatief proces.

Creatief denken stimuleren bij kinderen is soms een uitdaging als leerkracht. Het vraagt dat je meer ‘open’ werkt om ruimte te laten voor initiatief en vindingrijkheid van leerlingen. Het zijn competenties voor de 21e eeuw waarmee kinderen voorbereid worden op een wereld in voortdurende verandering.

Hoe ontwerp je activiteiten waarin creatieve ideeën en oplossingen mogelijk zijn? Hoe pak je een creatief proces coachend aan zonder houvast te verliezen als leerkracht? En wat levert dat ‘buiten de lijnen’ denken dan precies op?

Je leert een creatief proces ontwerpen en je ontdekt wat de rol is van de leerkracht om remmingen op te sporen en te counteren. Na deze sessie trek je de klas in met inzichten en tips die bijdragen aan de creativiteitsontwikkeling van kinderen en aan hun zin voor initiatief en ondernemen.

Onderdeel van uitdaging: Activiteiten ontwerpen

Wat leer je

• leerprocessen met creatieve kansen opzetten;
• wat de kracht is van creatief denken voor leerlingen;
• creativiteitsontwikkeling bij kinderen stimuleren ongeacht het leergebied;
• creativiteitsprocessen aflezen en coaching interventies toepassen;
• voor Zill-scholen: situeren van creativiteit binnen Initiatief en Verantwoordelijkheid.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs

Lager onderwijs