Concreet aan het werk rond meten en metend rekenen

Hoe onderbouw je inzichtelijk referentiematen en zinvolle herleidingen, oppervlakte en volume?

Ondervind je bij de leerlingen problemen in verband met maatgevoel?
Kan je wel wat tips gebruiken om referentiematen bij de leerlingen te doen ‘leven’? Lukken de herleidingen moeizaam en ontbreekt het de leerlingen aan inzicht? Nood aan actieve en inzichtelijke lessen meten en metend rekenen voor de derde graad, in het bijzonder voor oppervlakte en volume? Ga je graag actief en concreet aan de slag met kinderen? Dan is deze workshop iets voor jou! Je krijgt de kans om ideeën en suggesties uit te wisselen voor een concrete uitwerking in de klaspraktijk.

Verstocken Truus
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakspecifiek ontwerpen
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• zicht krijgen op de leerlijn met betrekking tot meten en metend rekenen en het belang van referentiematen;
• de mogelijkheden en beperktheden van concrete materialen die je kan inzetten om het maatgevoel bij leerlingen aan te wakkeren;
• hoe leerlingen herleidingen uitvoeren op basis van het inzicht ‘hoe groter de maateenheid, hoe kleiner het maatgetal’;
• hoe een correcte verwoording en het gebruik van vaktaal een belangrijke voorwaarde is om leerlingen inzicht te laten krijgen in meten en metend rekenen.
• de verworven inzichten delen in het schoolteam om tot een doorgaande leerlijn te komen met betrekking tot herleidingen en referentiematen.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs

Buitengewoon basisonderwijs
Leerkrachten 4de, 5de en 6de leerjaar

Extra informatie

Dagdeel: voormiddag: 3 uur