Communicatie en teamwerking als hefboom voor een sterke school

Leer binnen de schoolcontext beweging, verandering en verbetering op gang trekken.

Om een motiverende en inspirerende, een warme en tegelijk uitdagende context te bieden aan leerlingen is een goed schoolklimaat van essentieel belang. Je krijgt theoretische kaders en inzichten aangereikt waarmee je binnen de schoolcontext beweging, verandering en verbetering op gang kunt trekken. Reflectie- en doe-opdrachten maken de theorie levendig. Thema’s als teamwerking, communicatie, schoolklimaat, leiderschap en veranderingen/innovatie komen aan bod.

Dag 1
We vertrekken vanuit de preventiepiramide van Johan Declerck om zicht te krijgen op het begrip ‘schoolcultuur’. We brengen in kaart welke factoren (op jouw school) een positief school- en klasklimaat bevorderen en belemmeren. Wat wil je bereiken? Welke normen en waarden staan centraal en hoe komen de streefwaarden (wat je wil) en de praktijkwaarden (wat je doet) al dan niet overeen? Welke stappen moet je team zetten om de kloof tussen wat je wil en wat je effectief doet te verkleinen?
Je krijgt zicht op wat je doet en zoekt naar waarom je dit doet. Betrokkenheid, verbondenheid en gedeelde verantwoordelijkheid binnen de schoolcontext worden in kaart gebracht. Wat maakt dat dit soms ontbreekt? En vooral: hoe kan je de betrokkenheid en verbondenheid vergroten binnen je school- of organisatiecontext? Tot slot staan we stil bij de vraag: wat kunnen deze inzichten betekenen voor ons team en voor onze klasgroepen op school?

Dag 2
Dag twee bouwt verder op de inzichten uit de eerste dag. We verdiepen ons in het installeren van positieve, verbindende contacten aan de hand van theoretische kaders en een vertaalslag naar de praktijk van jullie schoolgebeuren. Hoe kunnen we verklaren en begrijpen waarom het vaak botst tussen mensen? Waarom en waardoor voelen we ons vaak niet begrepen? Waarom 'lonen' de inspanningen die we dagelijks leveren niet of voelen we ons weinig gewaardeerd hiervoor? Hoe kunnen ondanks moeilijkheden en andere meningen toch in verbinding blijven staan met elkaar en samen-school-maken?

Vergauwen Katrien
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon
Schrijf je nu in
15 oktober 2019
09u30 tot 16u30
22 november 2019
09u30 tot 16u30

Wat leer je

• inzicht krijgen in veranderingsprocessen binnen organisaties: hoe kunnen deze vergemakkelijkt worden;
• theoretische kaders over communicatie, werken in en met groepen, leiderschap, gedeelde verantwoordelijkheid en gedeelde visie kennen;
• vaardigheden om deze kaders binnen de eigen schoolcontext te implementeren;
• de communicatie, het leiderschap en de verantwoordelijkheid in je team kritisch bekijken en krijg je de kans om voorstellen ter verbetering te formuleren;
• hoe je vanuit deze inzichten en vaardigheden verandering teweeg kunt brengen in je schoolcontext.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs

(buitengewoon) basisonderwijs en (buitengewoon) secundair onderwijs: directie, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, beleidsondersteuner: kom met 4 tot 6 pp/school

Locatie

Datum: dinsdag 15 oktober 2019, 09u30 tot 16u30
Datum: vrijdag 22 november 2019, 09u30 tot 16u30
Locatie: De Blauwput / Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven