Communicatie en teamwerking als hefboom voor een sterke school

Leer binnen de schoolcontext beweging, verandering en verbetering op gang trekken.

Om een motiverende en inspirerende, een warme en tegelijk uitdagende context te bieden aan leerlingen, is een goed schoolklimaat van essentieel belang. In dit vormingstraject krijg je theoretische kaders en inzichten aangereikt waarmee je binnen de schoolcontext beweging, verandering en verbetering op gang kunt trekken. Reflectie-en doe-opdrachten maken de theorie levendig. Thema’s als teamwerking, communicatie, schoolklimaat, leiderschap en innovatie komen uitgebreid aan bod.

Intakegesprek per school
De eigen schoolcontext wordt in kaart gebracht. Bespreking van verwachtingen en voorwaarden om een succesvol traject te realiseren.

Dag 1: schoolcultuur
Je staat stil bij het begrip ‘schoolcultuur’. Je krijgt zicht op wat je doet en zoekt naar waarom je dit doet. Betrokkenheid, verbondenheid en gedeelde verantwoordelijkheid binnen de schoolcontext worden in kaart gebracht. Wat maakt dat dit soms ontbreekt? Hoe kan je de betrokkenheid en verbondenheid vergroten?

Dag 2: communicatie in teams
Je vertrekt vanuit een theoretisch kader dat inzicht geeft in de communicatie in teams. Aan de hand van dit analysekader bestudeer je enkele overlegstructuren binnen de schoolcontext: de personeelsvergadering, klassenraad, werkgroepen e.d. Je staat stil bij de begrippen verandering en weerstand.

Dag 3: effectief communiceren met en over kinderen/jongeren
Wat heb je als school en als individuele leerkracht nodig om kinderen/jongeren tot leren te laten komen? Hoe kan je dit versterken binnen het leerkrachtenteam?

Dag 4: pedagogische project
Wat wil je bereiken? Welke normen en waarden staan centraal en hoe komen de streefwaarden (wat je wil) en de praktijkwaarden (wat je doet) al dan niet overeen? Welke stappen moet je team zetten om de kloof tussen wat je wil en wat je effectief doet te verkleinen?

Vergauwen Katrien
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• inzicht krijgen in enkele theoretische kaders over communicatie, werken in en met groepen, leiderschap, gedeelde verantwoordelijkheid en gedeelde visie;
• vaardigheden ontwikkelen om deze kaders binnen de eigen schoolcontext te implementeren;
•communicatie, het leiderschap en de verantwoordelijkheid in je team kritisch bekijken en voorstellen ter verbetering te formuleren;
• hoe je vanuit deze inzichten en vaardigheden verandering teweeg kunt brengen in je schoolcontext.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon
4 kernteams (4 tot 6 pp/school): directie, zorgcoördinator, leerlingenbegeleider, beleidsondersteuner

Extra informatie

Tussentijdse opdrachten: Na elke vormingsdag ga je met gerichte oefeningen aan de slag in de eigen school.
4 dagen