Close Reading: van lezen naar begrijpen, basissessie

Werk aan dieper tekstbegrip.

Je herinnert je de krantenkoppen nog: ‘Vlaanderen presteert ondermaats voor begrijpend lezen’. Geen prettig nieuws. Er is dus werk aan de winkel! Begrijpend lezen is een vaardigheid die noodzakelijk is om te kunnen studeren. Leerlingen vinden dit niet eenvoudig en ook leerkrachten hebben het moeilijk om op een efficiënte en boeiende manier les te geven.

Gelukkig zijn er nieuwe inzichten die laten zien dat begrijpend luisteren en lezen anders aangepakt kunnen worden, door gebruik te maken van prentenboeken en teksten die complex en toch interessant zijn voor kinderen. Close Reading geeft leerkrachten de mogelijkheid om samen met leerlingen een boek of tekst echt te doorgronden. Hierbij is het cruciaal dat leerlingen de tekst verschillende keren herlezen telkens met een ander doel voor ogen: aantekeningen maken, tekstgerichte vragen stellen, samenvatten, lezen met de pen. Deze vorming helpt je via praktijkvoorbeelden op weg om het anders en beter aan te pakken.

Umans Inge
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactisch ontwerpen
Per persoon
Geen vorming gepland

Wat leer je

• hoe je jouw leerlingen tot een dieper tekstbegrip brengt;
• de werkwijze van Close Reading over te brengen via modeling;
• tekstgerichte vragen stellen bij een tekst;
• lezen met de pen.

Docenten

Boekentip

Close Reading, werken aan een dieper tekstbegrip, D. Lapp e.a, Nederlandse bewerking: T. Van Dalen, D. Mijs en M. Van Logchem, Pica

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Basisonderwijs

Basisonderwijs - Zorg in en rond de school

Hoe kan je je verder verdiepen

Close Reading: op weg naar studerend lezen, verdiepingssessie
Close Reading: differentiatie, verdiepingssessie
Close Reading, ontwerpatelier
Close Reading: bouw een leerlijn begrijpend lezen uit