Close Reading: beter tekstbegrip leidt tot beter leren leren

Werk aan begrijpend lezen in de eerste graad secundair onderwijs
Begrijpend lezen is een noodzakelijke vaardigheid om informatie te verwerven en te verwerken en om studerend te kunnen lezen. Leerlingen vinden dit niet eenvoudig, ook leerkrachten vinden het lastig om een efficiënte maar ook boeiende les te geven.

Gelukkig zijn er nieuwe inzichten die laten zien dat begrijpend luisteren en lezen anders aangepakt kunnen worden. Close Reading geeft leerkrachten handvaten om samen met leerlingen een boek of tekst echt te doorgronden. We laten je zien hoe je jouw leerlingen als een detective op zoek leert gaan naar informatie, hoe ze die informatie kunnen verwerken en structureren. Lezen met de pen in de hand is een evidentie bij Close Reading. Op die manier leren leerlingen eenvoudige notities te nemen bij het lezen. Deze basisvorming helpt je via praktijkvoorbeelden op weg om het anders en beter aan te pakken.
Umans Inge
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek

Wat leer je

• modelen;
• informatie verwerven en verwerken, structureren en presenteren;
• tekstgerichte vragen stellen bij een tekst;
• woordenschatstrategieën toepassen;
• lezen met de pen;
• notities nemen bij het lezen van teksten.

Docenten

Boekentip

Close Reading, werken aan een dieper tekstbegrip, D. Lapp e.a, Nederlandse bewerking: T. Van Dalen, D. Mijs en M. Van Logchem, Pica

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

Leerkrachten Nederlands en zaakvakken, eerste graad

Extra informatie

Individugerichte vorming
Halve dag, 9u30 - 12u30: 16 november 2022 (Berchem)

Teamgerichte vorming
Meer info via info@tenz.be

Locatie

Datum: woensdag 16 november 2022, 09u30 tot 12u30
Locatie: Syntra / Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem