Close Reading: basis- en vervolgsessie (differentiatie)

Werk aan dieper tekstbegrip. (Basissessie) - Leer omgaan met verschillen tussen leerlingen bij lezen en begrijpen. (Vervolgsessie)

Basissessie:

Je herinnert je de krantenkoppen nog: ‘Vlaanderen presteert ondermaats voor begrijpend lezen’. Geen prettig nieuws. Er is dus werk aan de winkel! Begrijpend lezen is een vaardigheid die noodzakelijk is om te kunnen studeren. Leerlingen vinden dit niet eenvoudig en ook leerkrachten hebben het moeilijk om op een efficiënte en boeiende manier les te geven.


Gelukkig zijn er nieuwe inzichten die laten zien dat begrijpend luisteren en lezen anders aangepakt kunnen worden, door gebruik te maken van prentenboeken en teksten die complex en toch interessant zijn voor kinderen. Close Reading geeft leerkrachten de mogelijkheid om samen met leerlingen een boek of tekst echt te doorgronden. Hierbij is het cruciaal dat leerlingen de tekst verschillende keren herlezen telkens met een ander doel voor ogen: aantekeningen maken, tekstgerichte vragen stellen, samenvatten, lezen met de pen. Deze vorming helpt je via praktijkvoorbeelden op weg om het anders en beter aan te pakken.


Praktisch:

• De basissessie staat gepland in de voormiddag (9u30 tot 12u30).

• Prijs:€ 105 (incl. boek 'Close Reading, werken aan een dieper tekstbegrip')


Vervolgsessie:

Elke leerling is verschillend, zeker bij lessen rond lezen en begrijpen. Je leert hoe je tijdens Close Reading omgaat met onderlinge verschillen tussen leerlingen. Aan de hand van praktische voorbeelden krijg je een aantal handvaten aangereikt die je kan gebruiken om te differentiëren. De aandacht gaat hierbij naar zowel de zwakkere leerlingen als diegenen die een uitdaging kunnen gebruiken.


Praktisch:


• De vervolgsessie staat gepland in de namiddag (13u30 tot 16u30).

• Prijs: € 85 pp


Volg de basis- en vervolgsessie op dezelfde dag en betaal € 150 pp.

Umans Inge
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Vakdidactiek
Per persoon
Geen vorming gepland

Wat leer je

Basissessie:
• hoe je jouw leerlingen tot een dieper tekstbegrip brengt;
• de werkwijze van Close Reading over te brengen via modeling;
• tekstgerichte vragen stellen bij een tekst;
• lezen met de pen.

Vervolgsessie:
• de lessen Close Reading interessant en leerrijk te maken voor de hele klas;
• het belang van aantekeningen te maken bij een les Close reading;
• met een zelfgekozen tekst aan de slag te gaan.

Docenten

Boekentip

Close Reading, werken aan een dieper tekstbegrip, D. Lapp e.a, Nederlandse bewerking: T. Van Dalen, D. Mijs en M. Van Logchem, Pica

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs

Lager onderwijs

Hoe kan je je verder verdiepen

Close Reading: werken aan leren leren in de derde graad

Extra informatie

Praktisch - vervolgsessie differentiatie: Je brengt een tekst mee die je kan gebruiken in jouw klaspraktijk.