Bouwen aan een creatief klasklimaat

Tips voor meer passie en creativiteit in de klas.
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon

• dat bouwen aan een creatief klimaat haalbaar is voor iedereen;
• hoe creativiteit de ontwikkeling van kinderen stimuleert;
• wat een creatief klasklimaat bijdraagt voor jezelf als leerkracht.

Inleiding

Op elke school, in elke klas hangt een ander klimaat. Ontdek hoe het actief installeren van een creatief klasklimaat een positieve impact heeft op de ontwikkeling van leerlingen en op jezelf als leerkracht. Onderzoek vanuit zes invalshoeken wat creativiteit betekent, met welke drempels en moeilijkheden je daarbij geconfronteerd wordt en welke tips en concrete ideeën je aan de slag helpen om meer creativiteit op school te realiseren. Over hoe creativiteit jouw klas in vuur en vlam blijft zetten!

Wat leer je

• concrete acties uittesten om te bouwen aan een creatiever schoolklimaat;
• een schooleigen visie op creativiteit ontwerpen (en/of integreren in de visie op het
nieuwe leerplanconcept Zill, indien van toepassing voor het katholiek onderwijs).

Wat kan je

• dat bouwen aan een creatief klimaat haalbaar is voor iedereen;
• hoe creativiteit de ontwikkeling van kinderen stimuleert;
• wat een creatief klasklimaat bijdraagt voor jezelf als leerkracht.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie