Bouw aan een positieve groepsdynamiek in de klas

Verwerf inzichten en technieken zodat iedere leerling zich goed voelt en tot leren komt

Een positieve dynamiek en warme relaties in je klas zijn essentieel om tot goed onderwijs te komen. Ze dragen bij aan een positief klasklimaat dat ervoor zorgt dat kinderen zich goed voelen en tot leren komen. Hoe kun je werken aan een klimaat dat groei en ontwikkeling mogelijk maakt? Hoe kun je inspelen op de groep als je weet dat de leerlingen in je klas sterk van elkaar verschillen? Welke groepsdynamische inzichten inspireren ons om iedere groep op weg te zetten?


Dag 1 (halve dag)

Tijdens de eerste halve dag verken je de preventiepiramide van Johan Declerck. Dit kader helpt om de factoren (op jouw school) die een positief school- en klasklimaat bevorderen en belemmeren in kaart te brengen. Je ervaart de impact ervan op jezelf en de groep via interactieve oefeningen. Tot slot sta je stil bij de vraag: wat betekenen deze inzichten voor ons team en voor onze klasgroepen op school?


Dag 2 (halve dag)

Dag twee bouwt verder op de inzichten uit dag een. Je verdiept je in het installeren van positieve, verbindende contacten en omgangsvormen tussen leerlingen. We staan stil bij ons 'niet-onderhandelbaar kader': hoe willen we dat leerlingen met zichzelf, elkaar en ons als leerkracht omgaan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we dit oefenen en dat leerlingen zich deze omgangsvormen eigen maken? Inzichten uit o.a. Verbindend communiceren, Roos van Leary en Active Reviewing bieden een alternatief voor de praktijk. Het einddoel: een fijne klas waar leerlingen zich goed voelen en zich kunnen vormen.


Traject

De vorming bouwen aan positieve groepsdynamiek bieden we ook in een traject aan. Hiermee spelen we nog scherper in op de noden van de school. Na een intakegesprek bouwen we een trajectvoorstel op met diverse contactmomenten. In overleg zoeken we hoe het team de verworven inzichten kan implementeren door allerlei opdrachten en reflectiemomenten. Op die manier werken we aan een effectieve professionalisering op de werkvloer.

Mertens Pieter
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Welbevinden en leerlingenbegeleiding

Wat leer je

• inzicht krijgen over het klas- en schoolklimaat vanuit de preventiepiramide en groepsdynamische kaders;
• herkennen en benoemen van bevorderende en belemmerende factoren in de klas en op school;
• een concrete aanpak installeren voor jouw klas en school vanuit de diverse denkkaders.

Docenten

Boekentip

Ontwikkeling in de groep, groepsdynamica bij kinderen en jongeren, M. Luitjes en I. de Zeeuw-Jans, Coutinho

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs, (Buitengewoon) secundair onderwijs, Buitenschoolse kinderopvang

Extra informatie

Individugerichte vorming:
Volledige dag, 9u30 - 16u30:
10 oktober 2022 (Antwerpen)
of
26 januari 2023 (Hasselt)
of
20 maart 2023 (Gent)

Teamgerichte vorming:
Meer info via info@tenz.be

Traject:
Meer info via info@tenz.be
Prijs op aanvraag

Locatie

Datum: vrijdag 3 juni 2022, 09u30 tot 16u30
Locatie: New Zebra / Zebrastraat 32/001, 9000 Gent

Datum: maandag 10 oktober 2022, 09u30 tot 16u30
Locatie: Provinciaal Documentatiecentrum Atlas / Carnotstraat 110, 2060 Antwerpen

Datum: donderdag 26 januari 2023, 09u30 tot 16u30
Locatie: PXL-Congress / Elfde-Liniestraat 23A, 3500 Hasselt

Datum: maandag 20 maart 2023, 09u30 tot 16u30
Locatie: New Zebra / Zebrastraat 32/001, 9000 Gent