Bouw aan een positief klas- en schoolklimaat

Verwerf inzichten, technieken en strategieën en zorg ervoor dat iedereen goed in zijn vel zit.

Een positieve dynamiek en warme relaties in je team en in de klassen zijn essentieel om tot goed onderwijs te komen. Ze dragen bij aan een positief klas- en schoolklimaat dat ervoor zorgt dat collega’s graag naar school komen, zin hebben om zich in te zetten, dat kinderen zich goed voelen waardoor ze tot leren kunnen komen. Schoolteams en klasgroepen kunnen sterk van elkaar verschillen. Maar een aantal theoretische inzichten kunnen inspireren en leiden om iedere groep op weg te zetten.

Dag 1 (halve dag)
Tijdens de eerste dag vertrekken we vanuit de preventiepiramide van Johan Declerck. Dit kader helpt om de factoren (op jouw school) die een positief school- en klasklimaat bevorderen en belemmeren in kaart te brengen. We gaan vervolgens aan de slag met kaders en inzichten uit de groepsdynamische wetenschappen (fasen in de groepsontwikkeling, Roos van Leary) en ervaren de impact ervan op onszelf en op de groep via interactieve oefeningen. Tot slot staan we stil bij de vraag: wat betekenen deze inzichten voor ons team en voor onze klasgroepen op school?

Dag 2 (halve dag)
Dag twee bouwt verder op de inzichten uit dag een. We verdiepen ons in het installeren van positieve, verbindende contacten. Het TOPOI-model van Hoffman helpt ons te begrijpen waarom het vaak botst tussen mensen, waarom we ons niet begrepen voelen, waarom we geen waardering krijgen voor de inspanningen die we dagelijks leveren (in onze job). We botsen in ons werk vaak op frustraties in contacten met anderen. Hoe kunnen we hiermee omgaan en vooral: hoe kunnen we een positieve dynamiek in gang zetten in onze relaties met collega's, kinderen, jongeren, ouders, externen … binnen de schoolcontext? En hoe kunnen we door die investeringen bijdragen aan een positief school- en klasklimaat?

Vergauwen Katrien
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden

Wat leer je

Inzichten:
• de preventiepiramide: wat betekent een positief klas- en schoolklimaat en wat draagt daartoe bij?;
• groepsdynamische kaders: fasen in de groepsontwikkeling en de Roos van Leary;
• communicatie: TOPOI-model.

Vaardigheden:
• herkennen en benoemen van bevorderende en belemmerende factoren in de klas en op school;
• hanteren van inzichten in je handelen: veel interactieve oefeningen;
• vertalen van de inzichten naar een concrete aanpak voor jouw klas en school, o.a. tips om bij een moeilijke groepsontwikkeling op een juiste manier te interveniëren.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Secundair onderwijs, Basisonderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs - (Buitengewoon) secundair onderwijs - Zorg in en rond de school

Extra informatie

Na de eerste dag krijg je een opdracht mee om de verworven inzichten in de praktijk te oefenen. De nadruk kan liggen op de klasgroep of het schoolteam.