Betrek leerlingen met motorische hindernissen in je klas

Daag kinderen met motorische noden uit om te participeren en te groeien tijdens de klasactiviteiten
In elke klas zitten leerlingen die omwille van een vertraagde ontwikkeling, een motorische onhandigheid, een diagnose of een beperking hindernissen ondervinden in de klas op motorisch vlak. Vanuit de inclusiegedachte kunnen ook deze kinderen meedoen in de klas binnen de eigen mogelijkheden en met de nodige aanpassingen. Maak als leerkracht het verschil met je enthousiasme, creativiteit en aanpak! Dit is een vorming waarbij je zelf oefent, nadenkt en in groep bespreekt.
Van Dyck Karen
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Leerprocessen versterken
Per persoon
Schrijf je nu in
5 oktober 2020
09u30 tot 16u30

Wat leer je

• creatief omgaan met motorische hindernissen van leerlingen in je klas;
• zicht krijgen op lateralisatie, visuomotoriek, schrijven, richtingen, tekenen, materialen, hulpmiddelen en de nodige interactie om inclusie mogelijk te maken bij motorische noden van kinderen in je klas;
• concrete invulling geven aan lessen zoals bewegingsopvoeding, zwemmen, muzische lessen, schrijven, knippen en spelen …

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Basisonderwijs, Lager onderwijs

(Buitengewoon) lager onderwijs

Extra informatie

Er kan altijd vanuit een casus gewerkt worden indien je deze vooraf doorstuurt naar info@tenz.be.

Locatie

Datum: maandag 5 oktober 2020, 09u30 tot 16u30
Locatie: Syntra / Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem