Basissessie: Werkvormen Ontwerper • basisvorming

Leer didactische werkvormen ontwerpen en variëren.
Onderdeel van uitdaging: Lessen ontwerpen
Per persoon

• de kracht en functies van gevarieerde en doelgerichte werkvormen ontdekken binnen een leerproces;
• werkvormen herkennen en ontleden;
• werkvormen ontwerpen om het leerproces te versterken en doelen te bereiken.

Eerstvolgende start: vrijdag 18 mei 2018, 09u30 Locatie: New Zebra / Zebrastraat 32/001, 9000 Gent
Inschrijven

Inleiding

De Werkvormen Ontwerper maakt de zoektocht naar gevarieerde en doelgerichte opdrachten voor je lessen concreet, haalbaar en leuk. Je verkent heel w at achtergrondinformatie, inspiratiebronnen en inzichten rond actief leren en ervaart zelf verschillende didactische werkvormen. Door deze samen te ontleden, ontdek je kenmerken waarmee je kan puzzelen en oneindig veel variaties kan aanbrengen in opdrachten en lessen. Deze aanpak zorgt ervoor dat je lesinhoud en leerdoelen kunt vertaalt in krachtige en dynamische leerprocessen, op maat van je leerlingen.

Wat leer je

• bewuster reflecteren over de keuze van werkvormen in functie van inhoud/doel;
• de WerkvormenOntwerper toepassen om variatie aan te brengen in bestaande lessen en om nieuwe lessen te ontwerpen.

Wat kan je

• de kracht en functies van gevarieerde en doelgerichte werkvormen ontdekken binnen een leerproces;
• werkvormen herkennen en ontleden;
• werkvormen ontwerpen om het leerproces te versterken en doelen te bereiken.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• Vormingen aangeboden binnen het traject 'De Zill•school'.

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie

Datum: vrijdag 18 mei 2018, 09u30
Locatie: New Zebra / Zebrastraat 32/001, 9000 Gent