Basissessie: Sterke en hoogbegaafde leerlingen gewoon gelukkig in de klas

Pas jouw aanbod van onderwijs aan zodat een sterke leerling ook zichtbaar leert in jouw klas.
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden
Per persoon

• wat hoogbegaafdheid is;
• welke kenmerken typisch zijn voor sterke en hoogbegaafde kinderen;
• welke mogelijkheden voor onderwijsinterventies er voor deze kinderen zijn;
• te bepalen wanneer een sterke leerling leert zodat je het zichtbaar kan maken.

Eerstvolgende start: vrijdag 9 maart 2018, 09u30 Locatie: De Blauwput / Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven
Fischer Monique
Bekijk profiel
Inschrijven

Inleiding

Hoogbegaafde kinderen hebben nood aan een gedifferentieerde aanpak. Uit ervaring weten we dat een grotere groep, circa 20% van de kinderen, ook beter geholpen is als er gedifferentieerd naar boven wordt gewerkt. Het zichtbaar maken van een leerproces zorgt voor meer leerrendement. Door de zijnskenmerken van sterke en hoogbegaafde kinderen te herkennen en te begrijpen, worden deze kinderen zichtbaar voor de leerkracht. Er wordt duidelijk hoe het gedrag van deze kinderen iets kan vertellen over de onderliggende onderwijsbehoefte die er soms wel en soms niet uitkomt. Vanuit het zijnsluik wordt duidelijk welke onderwijsinterventies er mogelijk en nodig zijn.

Wat leer je

• sterke en hoogbegaafde kinderen selecteren voor het differentiatietraject;
• bij sterke leerlingen herkennen wat het (persoonlijke) leerdoel is en dit zichtbaar maken;
• een differentiatie naar boven voor wiskunde opstarten;
• geschikte materialen selecteren voor het aanbieden van verrijking;
• evalueren op het niveau van de differentiatie.

Wat kan je

• wat hoogbegaafdheid is;
• welke kenmerken typisch zijn voor sterke en hoogbegaafde kinderen;
• welke mogelijkheden voor onderwijsinterventies er voor deze kinderen zijn;
• te bepalen wanneer een sterke leerling leert zodat je het zichtbaar kan maken.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het lager onderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• Het leerproces van een sterke en hoogbegaafde leerling
• Deelname aan de opleiding tot Exentra•school

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie

Datum: vrijdag 9 maart 2018, 09u30
Locatie: De Blauwput / Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven