Basissessie: STEM WiWeTer: STEM-didactiek

Bouw een techniek- of wetenschapsles uit volgens de wetenschappelijke werkwijze.
Onderdeel van uitdaging: Focussen op leerinhouden
Per persoon

• een techniek• of wetenschapsles opbouwen volgens de wetenschappelijke werkwijze;
• met eenvoudige materialen en interactieve onder

Inleiding

Hoe bouw je een techniek- of wetenschapsles zo op dat de leerlingen van het begin tot het einde geboeid blijven? Je leert de wetenschappelijke werkwijze kennen aan de hand van een concreet voorbeeld: het maken van een windmolen. Waarom hebben de meeste windmolens trouwens drie wieken? Het antwoord mag je verwachten op het einde van de sessie. Daarnaast worden ook andere concrete lesonderwerpen bekeken, gecombineerd met enkele vakdidactische tips.

Wat leer je

• zelfstandig de principes van uitdagend stem•onderwijs toepassen op je eigen lessen.

Wat kan je

• een techniek• of wetenschapsles opbouwen volgens de wetenschappelijke werkwijze;
• met eenvoudige materialen en interactieve onder

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Leerkrachten tweede en derde graad lager onderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

Verdiep je na deze basissessie door het volgen van onderstaande workshops:
• STEM WiWeTer: 1000 bommen en granaten
• STEM WiWeTer: de brug naar de chemie
• STEM WiWeTer: elektro

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie