Basissessie: Muzisch Didactisch Werken 1: het fundament

Krijg inzicht in visie, procesgericht werken en het concept van een activiteit.
Onderdeel van uitdaging: Focussen op leerinhouden
Per persoon

• wat de kracht is van procesgericht muzisch werken;
• de basisingrediënten van een muzisch concept kennen;
• muzische concepten verzinnen in alle domeinen;
• wat de visie is op goede muzische vorming.

Inleiding

Wil je bij je team de basisdidactiek van muzische vorming versterken? Of een goede start nemen voor een muzisch traject? Deze sessie inspireert je en zet je op weg naar een breder en doelgericht muzisch aanbod. Al doende verken je de procesgerichte opbouw van een muzische activiteit en maak je kennis met werkvormen en bouwstenen (elementen) uit alle domeinen. Vanuit deze didactische ingrediënten bedenk je samen nieuwe muzische concepten. Tussendoor leggen we de verbinding met de visie op muzische vorming en met kunst. Beschikbaar voor het leerplan Zill van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, het Go! leerplan Media of het leerplan MUVO van het OVSG.

Wat leer je

• bestaande activiteiten door de bril van de didactiek bekijken en zo verfijnen;
• nieuwe muzische concepten bedenken, ook in voor jou minder vanzelfsprekende domeinen.

Wat kan je

• wat de kracht is van procesgericht muzisch werken;
• de basisingrediënten van een muzisch concept kennen;
• muzische concepten verzinnen in alle domeinen;
• wat de visie is op goede muzische vorming.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• Vormingen aangeboden binnen het traject 'De kunstzinnige school'.

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie