Basissessie: Leren zichtbaar maken: de grondslag

Ontwikkel een gemeenschappelijke taal om over het leren te spreken.

Speciaal voor scholen heeft prof. Hattie het trainingsprogramma Visible Learning ontwikkeld. Het is geen nieuwe methode en ze vereist geen aparte lessen of andere ingrijpende veranderingen. Het is enkel een verhaal dat je ertoe verbindt om hetgeen zinvol is te behouden en te benoemen waar het anders kan. Je keuzes zullen voortaan wetenschappelijk onderbouwd zijn. Ze kunnen door jezelf/je team onder de loep genomen en besproken worden. Je zal met een hernieuwde focus zeer sterk staan, niet door een toverformule, maar door lef, keuzes en focus op kerntaken.

Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon
Deze vorming is voorbij

Wat leer je

• de belangrijkste interpretaties van het onderzoek van John Hattie formuleren;
• kenmerken van een zichtbaar lerend kind vergelijken met leerders in jouw school;
• een handig instrument gebruiken om groei van kennis en vaardigheden in kaart te brengen;
• de kwaliteit van de feedback die je geeft en de feedback die de leerlingen aan elkaar geven beoordelen;
• de manier waarop je denkt over onderwijs aftoetsen aan de manier waarop jouw collega's denken.

Wat kan je

• de belangrijkste resultaten van het Visible Learning•onderzoek te beschrijven;
• een aantal kenmerken van een kind dat inzicht heeft in zijn eigen leren op te noemen;
• de denkkaders te beschrijven die invloed hebben op de prestaties van kinderen;
• dat

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs, Basisonderwijs

Iedereen actief in het basis- of secundair onderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• Leren zichtbaar maken voor leerkrachten
• Leren zichtbaar maken: bewijs in actie voor beleidsmakers
• Data gebruiken om leren zichtbaar te maken
• Vormingen aangeboden binnen het traject 'De zichtbaar lerende school'

Extra informatie

Theorie gekoppeld aan praktijk, met beeld- en casusmateriaal