Basissessie: KiVa kennismaking

Verken het KiVa-project.
Onderdeel van uitdaging: Zorgen voor welbevinden
Per persoon

• de definitie, omvang, verschijningsvormen, dynamiek en gevolgen van (cyber)pesten kennen
• welke verantwoordelijkheid scholen en leerkrachten moeten opnemen om pestsituaties tijdig in beeld te krijgen en gepast aan te pakken
• de eigenheid, alsook de succesfactoren van de KiVa-aanpak kennen
• de inhoud van het KiVa-basispakket kennen en vertrouwdheid opbouwen met KiVa•materialen (pedagogisch handboek met achtergrondinfo, lesmaterialen, activiteiten, interventiemethodes).

Eerstvolgende start: woensdag 28 februari 2018, 09u30 Locatie: Van der Valk / Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Borgerhout
Deboutte Gie
Bekijk profiel
Inschrijven

Inleiding

Je krijgt de kans om KiVa van heel dichtbij te leren kennen. Inspelend op de KiVa-aanpak wordt dieper ingegaan op de sociale functie en groepsdynamische aspecten van het pestgebeuren. Zo wordt duidelijker welke rol leerkrachten en ouders kunnen/moeten spelen. Je maakt via speelse opdrachten en een praktische toelichting kennis met de KiVa-materialen (lessen, games, werkvormen). Sleutelfactoren, die het succes van KiVa bepalen, worden toegelicht, net zoals de positieve resultaten die tot hiertoe met KiVa werden bereikt. Tenslotte wordt bekeken wat er van het KiVa-kernteam (stuurgroepje in elke KiVa-school) en van het hele schoolteam wordt verwacht. Deze training biedt schoolteams de kans om oordeelkundig in het KiVa-programma te stappen.

Wat leer je

• pesten definiëren en herkennen
• toelichten waaruit de KiVa-aanpak bestaat en wat die aanpak wil bewerkstelligen
• de eigenheid en succesfactoren van de KiVa-aanpak benoemen
• verduidelijken welke rol wordt opgenomen door het KiVa-kernteam
• aangeven wat er van (elk lid van) het schoolteam wordt verwacht.

Wat kan je

• de definitie, omvang, verschijningsvormen, dynamiek en gevolgen van (cyber)pesten kennen
• welke verantwoordelijkheid scholen en leerkrachten moeten opnemen om pestsituaties tijdig in beeld te krijgen en gepast aan te pakken
• de eigenheid, alsook de succesfactoren van de KiVa-aanpak kennen
• de inhoud van het KiVa-basispakket kennen en vertrouwdheid opbouwen met KiVa•materialen (pedagogisch handboek met achtergrondinfo, lesmaterialen, activiteiten, interventiemethodes).

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs

Voorkennis

Geen voorkennis gevraagd

Hoe kan je je verder verdiepen

• Vormingen aangeboden binnen het traject 'De warme school'.

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie

Datum: woensdag 28 februari 2018, 09u30
Locatie: Van der Valk / Luitenant Lippenslaan 66, 2140 Borgerhout

Datum: woensdag 21 maart 2018, 09u30
Locatie: Greenville / Centrum-Zuid 1111, 3530 Houthalen-Helchteren