Basissessie: Het Foto•interview

Leer de eigen wensen tot verbetering kiezen en deze vertalen naar haalbare doelen
Onderdeel van uitdaging: Leerlingen begeleiden
Per persoon

• motivatietheorieën toepassen in gesprekken met kinderen;
• oplossingsgerichte luister• en coachingsvaardigheden om te ervaren wat de verbeterwensen van de kinderen zijn en hen hun eigen leerdoelen te laten opstellen.

Inleiding

Het Foto-interview is een vraag- en oplossingsgericht instrument om kinderen en jongeren te helpen hun eigen wensen te verwoorden en te vertalen naar haalbare doelen. Deze vorming is geschikt voor professionals zowel in onderwijs als zorg. Het Foto-interview bestaat uit ruim 100 foto's met dagelijkse vaardigheden en een negental specifieke oplossingsgerichte vraagkaarten om verbeterwensen te vertalen naar doelen. De foto's relateren aan vaardigheden op school, thuis en tijdens de vrije tijd. Er zijn twee versies beschikbaar: voor kinderen van het lager onderwijs en voor jongeren van het middelbaar. In de vorming wordt de theoretische onderbouwing gegeven die ten grondslag ligt aan het instrument. Door het oefenen met oplossingsgerichte gesprekstechnieken, met behulp van de negen vraagkaarten, ontwikkelen deelnemers vaardigheden om optimaal met het instrument te werken.

Interesse om het Foto-interview te gebruiken in je klas? Koop het aan voor €120. Er is een versie voor het lager- of secundair onderwijs.
Gelieve bij je inschrijving te vermelden welke versie je wenst.

Wat leer je

• met behulp van het instrument van het Foto•interview kinderen begeleiden om hun verbeterwensen te vertalen naar leerdoelen.

Wat kan je

• motivatietheorieën toepassen in gesprekken met kinderen;
• oplossingsgerichte luister• en coachingsvaardigheden om te ervaren wat de verbeterwensen van de kinderen zijn en hen hun eigen leerdoelen te laten opstellen.

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het lager onderwijs, in het bijzonder het zorgteam, CLB en hulpverleners

Voorkennis

Je ontvangt op voorhand een korte opdracht

Hoe kan je je verder verdiepen

• Het Foto•interview, plussessie

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie