Artistieke vorming

Multidisciplinair kunstzinnig werken

In deze sessie leer je beschouwen, creëren en reflecteren met leerlingen, drie belangrijke competenties binnen artistieke vorming. Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden ontdek je mogelijkheden hoe verschillende kunstvormen op elkaar kunnen inspelen. Je onderzoekt hoe je via sleutelvragen cultuur ‘op tafel’ kunt leggen en hoe je die verbindt aan concrete opdrachten. Via de theorie van Cultuur in de Spiegel en de Zeppelin-didactiek krijg je een stevig kader om verschillende kunstzinnige activiteiten mee uit te werken.

Onderdeel van uitdaging: Vakdidactisch ontwerpen

Wat leer je

• wat het belang is van beschouwen, creëren en reflecteren binnen muziek, beeld, drama, dans en media;
• diverse modellen hanteren om kunstvormen aan elkaar te koppelen;
• procesgericht werken met aandacht voor betekenisgeving in uitdagende opdrachten.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Secundair onderwijs

Leerkrachten artistieke vorming, eerste graad A-stroom

Voorkennis

Je hebt ervaring in minstens een kunstvorm (beeld, drama, dans, muziek of media).

Locatie

Datum: maandag 19 oktober 2020, 09u30 tot 12u30
Locatie: New Zebra / Zebrastraat 32/001, 9000 Gent

Datum: vrijdag 22 januari 2021, 09u30 tot 12u30
Locatie: Syntra / Borsbeeksebrug 32, 2600 Berchem