Als technisch lezen een auto is

Bouwen aan leesonderwijs: naar een doorgaande lijn voor lezen in de basisschool.
Onderdeel van uitdaging: Focussen op leerinhouden
Per persoon

• dat een goed leesbeleid alleen maar kan slagen als het vertrekt vanuit een doorgaande lijn voor lezen die start in de kleuterschool en naadloos overloopt in het lager onderwijs;
• het belang kennen van een goede woordenschat als voorspeller voor succes

Inleiding

Een driedaagse vorming waarin een doorgaande lijn voor het lezen wordt uitgetekend, een lijn die start in de tweede kleuterklas en naadloos doorloopt in het lager onderwijs.

Dag 1: ontwikkelingsaspecten
Je leert het lezen in al zijn ontwikkelingsaspecten kennen en begrijpen op basis van de tijdslijn van de leesontwikkeling. Je begrijpt dat een doorgaande lijn voor lezen start in de kleuterschool en verder doorloopt tot in de lagere school.

Dag 2: systematisch woordenschatonderwijs
Woordenschat is een belangrijke voorspeller voor succes in technisch en begrijpend lezen. Je denkt na over het belang van vak-, instructie- en schooltaal, en leert de zesstappenaanpak van Marzano voor het aanleren van nieuwe woordenschat kennen.

Dag 3: begrijpend lezen
In deze sessie leer je dat goed begrijpend lezen veel meer is dan het goed kunnen gebruiken van leesstrategieën. Je bekijkt de talrijke andere factoren die begrijpend lezen tot een complex gebeuren maken en vertaalt die naar concrete remediëringsacties.

Wat leer je

• de nieuw opgedane inzichten gebruiken om de eigen lespraktijk bij te sturen.

Wat kan je

• dat een goed leesbeleid alleen maar kan slagen als het vertrekt vanuit een doorgaande lijn voor lezen die start in de kleuterschool en naadloos overloopt in het lager onderwijs;
• het belang kennen van een goede woordenschat als voorspeller voor succes

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in het basisonderwijs (vanaf tweede kleuterklas)

Voorkennis

Basiskennis van leesdidactiek

Hoe kan je je verder verdiepen

Onderwijsniveau

Lager onderwijs

Locatie