Als pesten pijn doet: hoe in gesprek gaan met ouders

Zet een samenwerking met ouders op.

Hoe kan je als school de samenwerking aangaan met ouders om een pestprobleem goed aan te pakken? Hoe ga je in gesprek met de ouders van een slachtoffer of een pester, zodat ouders en kinderen zich gesteund voelen en gemotiveerd zijn om op één lijn met de school het pesten te stoppen? Hoe krijg je van ouders het vertrouwen om het pestprobleem aan te pakken, ook op een niet-sanctionerende manier?

Vind je gesprekken met ouders heel spannend? Bots je op je eigen emoties of die van de ouders? Het theoretisch kader van de machtsdriehoek helpt om naar je eigen interacties en die van de ouders te kijken, zodat je die indien nodig kan bijsturen. We oefenen vaardigheden in aan de hand van gespreksdemo’s en casussen. Er is ruimte om aan de slag te gaan met casussen van je werkplek.

Deboutte Gie
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken

Wat leer je

• in gesprek te gaan met ouders van slachtoffers en pesters om zo samen het pesten te stoppen;
• het kader van de machtsdriehoek te gebruiken om reacties van ouders in een gesprek te plaatsen, op te vangen en om te buigen;
• ouders te adviseren over een aanvullende aanpak die thuis het verschil kan maken;
• indien nodig ouders door te verwijzen naar andere instanties.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Secundair onderwijs, Basisonderwijs

(Buitengewoon) basisonderwijs - (Buitengewoon) secundair onderwijs - Zorg in en rond de school