Als pesten pijn doet: hoe in gesprek gaan met de ouders?

Leer een samenwerking met ouders opzetten.

Hoe kan je als school de samenwerking aangaan met ouders om een pestprobleem goed aan te pakken? Hoe ga je in gesprek met de ouders van een slachtoffer of een pester, zodat ouders en de kinderen zich gesteund voelen en gemotiveerd zijn om op één lijn met de school het pesten te stoppen? Hoe krijg je van ouders het vertrouwen om het pestprobleem aan te pakken, ook op een niet-sanctionerende manier?
Vind je gesprekken met ouders heel spannend? Bots je op je eigen emoties of die van de ouders? Het theoretisch kader van de machtsdriehoek helpt om naar je eigen interacties en die van de ouders te kijken, zodat je die indien nodig kan bijsturen. We oefenen vaardigheden in aan de hand van gespreksdemo’s en casussen. Er is ruimte om aan de slag te gaan met casussen van je werkplek.

Vanneste Kristof
Bekijk profiel
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon
Schrijf je nu in
30 april 2019
09u30 tot 12u30

Wat leer je

• in gesprek te gaan met ouders van slachtoffers en pesters om in samenwerking het pesten te stoppen;
• in gesprek met de ouder veiligheid, vertrouwen en verbondenheid voorop te stellen;
• doorvragen naar feiten en beleving om te kunnen inschatten of een situatie om pesten, plagen of ruziemaken gaat;
• ouders te informeren over de aanpak bij pesten, zowel de niet-confronterende als de confronterende aanpak;
• argumenteren waarom de school voor een bepaalde aanpak kiest;
• emoties van ouders op te vangen en te laten verwoorden;
• het theoretisch kader van de machtsdriehoek te gebruiken om het eigen functioneren in het gesprek te observeren en bij te sturen;
• het kader van de machtsdriehoek te gebruiken om reacties van ouders in een gesprek te plaatsen, op te vangen en om te buigen;
• ouders te adviseren over een aanvullende aanpak die thuis het verschil kan maken;
• indien nodig ouders door te verwijzen naar andere instanties;
• externe hulp in te schakelen om ouder en/of kind te begeleiden;
• bekijken hoe en aan wie informatie over het oudergesprek moet worden doorgespeeld.

Docenten

Praktische informatie

Voor wie

Zorg in en rond de school, Secundair onderwijs, Basisonderwijs, Lager onderwijs, Kleuteronderwijs

Buitengewoon basisonderwijs Buitengewoon secundair onderwijs

Locatie

Datum: dinsdag 30 april 2019, 09u30 tot 12u30
Locatie: De Blauwput / Martelarenlaan 11A, 3010 Leuven