Als pesten pijn doet: hoe in gesprek gaan met de ouders?

Leer een samenwerking met ouders opzetten
Onderdeel van uitdaging: Samen school maken
Per persoon

• in gesprek te gaan met ouders van slachtoffers en pesters om in samenwerking het pesten te stoppen
• in een gesprek ouders op hun gemak te stellen, ruimte te geven voor hun verhaal en in dialoog te gaan
• ouders het verschil tussen pesten, plagen en r

Eerstvolgende start: donderdag 17 mei 2018, 09u30 Locatie: Hogeschool Odisee / Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas
Ockerman Els
Bekijk profiel
Inschrijven

Inleiding

Hoe kan je als school de samenwerking aangaan met ouders om een pestprobleem goed aan te pakken? Hoe ga je in gesprek met de ouders van een slachtoffer of een pester, zodat ouders en de kinderen zich gesteund voelen en gemotiveerd zijn om op één lijn met de school het pesten te stoppen? Hoe krijg je van ouders het vertrouwen om het pestprobleem aan te pakken, ook op een niet-sanctionerende manier? Vind je gesprekken met ouders heel spannend? Bots je op je eigen emoties of die van de ouders? Het theoretisch kader van de machtsdriehoek helpt om naar je eigen interacties en die van de ouders te kijken, zodat je die indien nodig kan bijsturen. In deze workshop worden vaardigheden ingeoefend om in gesprek te gaan. Je werkt met gespreksdemo's en casussen. Er is ruimte om aan de slag te gaan met casussen van je werkplek.

Wat leer je

• als team met ouders van slachtoffers of pesters in dialoog gaan;
• samenwerking met ouders opzetten om pesten aan te pakken.

Wat kan je

• in gesprek te gaan met ouders van slachtoffers en pesters om in samenwerking het pesten te stoppen
• in een gesprek ouders op hun gemak te stellen, ruimte te geven voor hun verhaal en in dialoog te gaan
• ouders het verschil tussen pesten, plagen en r

Docenten

Boekentip

Praktische informatie

Voor wie

Iedereen actief in lager onderwijs, in het bijzonder het zorgteam, CLB en hulpverleners

Voorkennis

No blame: kennismaking of KiVa kennismaking

Hoe kan je je verder verdiepen

• Vormingen aangeboden binnen het traject 'De warme school'.

Onderwijsniveau

Secundair onderwijs, Lager onderwijs

Locatie

Datum: donderdag 17 mei 2018, 09u30
Locatie: Hogeschool Odisee / Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas